Boter op hoofd van HBG in strijd om CKK

ROTTERDAM, 21 febr. - De Hollandsche Beton Groep (HBG) heeft enige boter op het hoofd in zijn gevecht met Joep Van den Nieuwenhuyzen over Cindu- Key en Kramer (CKK). In de strijd om CKK lijkt HBG te willen profiteren van een manoeuvre die de Rijswijkse bouwer ongetwijfeld aan zou vechten als Volker Stevin die uit zou halen, in haar pogingen zich HBG van het lijf te houden.

Pas onlangs werd duidelijk dat Van den Nieuwenhuyzen, die via zijn conglomeraat Begemann 51 procent van de aandelen CKK bezit, het eigenlijk op moet nemen tegen Nederlands grootste aannemersbedrijf. HBG lijkt het meesterbrein te zijn achter de opmerkelijke transactie van afgelopen vrijdag.

CKK wil zijn 'kroonjuweel' Key en Kramer, de door Van den Nieuwenhuyzen zo fel begeerde dochter van CKK, verkopen aan het familiebedrijf Esha Beheer uit Groningen en niet aan Begemann. Esha verkoopt vervolgens een stukje door aan HBG. Key en Kramer bestaat namelijk uit twee delen. Elfhonderd van de werknemers werken in de dakbedekking, zestig werken in de bekleding van pijpleidingen voor de off shore-industrie.

En om dat qua mensen kleine maar strategisch belangrijke coating-deel, gaat de hele strijd. In die strijd is niet Esha maar HBG de ware tegenstander van Begemann, zo blijkt nu.

HBG heeft er de meeste baat bij de pijpbekleding divisie van Key en Kramer uit handen te houden van Van den Nieuwenhuijzen. HBG werkt via haar dochteronderneming Schokindustrie intensief samen met de pijpbekleding-divisie van CKK. Als de pijpen uit de fabriek komen worden ze eerst bekleed met bitumen (een derivaat van zware olie, ook gebruikt in asfalt) of chemicalien tegen de roest. Dat doet Key en Kramer Coatings. Vervolgens krijgen de pijpen een jas van beton. Dat doet Schokindustrie (dat overigens het merendeel van zijn omzet en naamsbekendheid haalt uit fabricage van heipalen). HBG en CKK trekken in de pijpbekleding altijd samen op. In 1985, toen CKK financieel op de rand van de afgrond stond, hebben CKK en HBG die jarenlange samenwerking zelfs vastgelegd in een samenwerkingscontract.

Zou Van den Nieuwenhuyzen CKK's pijpbekleding divisie inlijven en onderbrengen in zijn Bredero Price, een van 's werelds grootste pijpbekledingsbedrijven, dan zou HBG's Schokindustrie niet of nauwelijks meer aan de bak kunnen komen bij de pijpbekleding. Want Bredero Price (Begemann) voorziet de pijpleidingen zelf zowel van de anticorrosielaag als van beton.

HBG wilde de continuiteit van Schokindustrie veilig stellen, bevestigt de bouwer. Daarom wil HBG een belang van 50 procent nemen in Key en Kramer Coatings kopen van Esha. Esha houdt dan zelf de de rest (de dakbedekking) en de andere 50 procent van de pijpbekleding.

Esha's dochter Smid en Hollander is een hele grote partij op de dakbedekkingen markt in Nederland. In dakbedekking wordt net als bij pijpbekleding bitumen gebruikt, maar Esha zat tot dusverre niet in de pijpbekleding.

HBG zou Esha alleen maar hebben tussengeschoven om zelf niet al te nadrukkelijk de koper te zijn, zeggen mensen die bekend zijn in de offshore markt. Volgens hen is het bovendien een publiek geheim in het Noorden dat Esha op de nominatie staat overgenomen te worden door HBG, zoals zoveel kleinere familiebedrijven in de bouw uiteindelijk bij een van de grote concerns terecht komen. Op deze manier krijgt HBG straks alsnog de pijpbekleding-divisie van Key en Kramer zelf in handen en kan Schokindustrie nog jaren verzekerd blijven van offshore-opdrachten. HBG ontkent van plan te zijn Esha over te nemen. Mr H. van Ham van Esha, reageert met: 'Dat is absoluut niet aan de orde.' Rest de vraag waarom Esha meteen een stuk van de nieuwe aanwinst meteen weer wil doorverkopen aan HBG. 'HBG haalt de orders in de off shore binnen, ' aldus Van Ham, 'en Esha produceert zelf bitumen uit Venezolaanse crude in de eigen raffinaderij in Amsterdam en wil graag blijven leveren aan de pijpbekleding, ' zegt hij. Tot dusverre was Key en Kramer Coatings overigens geen grote afnemer van het bitumen van Esha en kocht HBG zijn bitumen bij de Shell.

HBG's motieven (de continuiteit van Schokindustrie) staan niet ter discussie, maar er zijn mensen die de manier waarop HBG opereert opmerkelijk vinden. Eigenlijk treedt HBG op als een white knight, een reddende engel, die een met overneming bedreigde onderneming te hulp komt. Begemann heeft immers 51 procent van CKK. Maar HBG zou zichzelf niet graag in die rol zien, omdat het Rijswijkse bouwconcern zelf nog steeds in de slag is met collega Volker Stevin. HBG heeft 50,8 procent van de aandelen Volker en zou niet graag zien dat Volker zijn reeds zorgvuldig juridisch afgeschermde 'kroonjuwelen' aan een white knight verkoopt. Vandaar dat Esha de meest zichtbare partner in de transactie is.

Dat CKK de door het beursbestuur en door HBG verfoeide constructie van de kroonjuwelen toepast, vindt ook mr. J. D. Kleyn, van het advocatenkantoor Loeff en Van der Ploeg. Hij vertegenwoordigde op de jongste aandeelhoudersvergadering van CKK een groep aandeelhouders, waarvan hij niet meer wil zeggen dan dat het om ondernemingen, niet om partikulieren gaat. Die groep deponeerde toen 7 procent van de aandelen, maar dat was volgens Kleyn 'slechts een deel van hun belang.'

In beurskringen gaat het gerucht dat het hier om bedrijven gaat die geinteresseerd zijn in die delen van CKK (chemie en transport) die Begemann niet wil hebben.

Kleyn wil nog niet zeggen of hij actie onderneemt. De voorgenomen transactie met HBG en Esha kwam volgens hem vorige week als donderslag bij heldere hemel. Hij verwacht dat de directie van CKK binnen enkele dagen zijn aandeelhouders uit zal leggen waarom zo'n eenzijdige liefdesverklaring met Esha - maar eigenlijk met HBG - is aangegaan. 'De directie van een beursvennootschap heeft bijzondere verplichtingen wanneer ze zo'n belangrijk onderdeel van het bedrijf wil verkopen, ' aldus Kleyn. Voorzitter en enig lid van de raad van bestuur van CKK, dr. J. G. L. Verdurmen, liet vanochtend desgevraagd via zijn secretaresse weten dat hij op dit moment geen aanleiding ziet zijn aandeelhouders voor de reguliere vergadering van 23 mei uitleg te geven. Mochten er in de tussentijd nieuwe ontwikkelingen zijn 'dan zal CKK ongetwijfeld met een persbericht komen, ' aldus Verdurmens secretaresse.

Die zouden er wel eens kunnen komen want zeer binnenkort - volgens goed ingewijde bronnen aanstaande vrijdag - heeft Verdurmen een gesprek met Van den Nieuwenhuyzen. Die laatste heeft laten weten dat een van de opties die hem in theorie ter beschikking staan het uitbrengen van een hoger bod op Key en Kamer is. Maar alvorens tot actie over te gaan wil hij eerst met Verdurmen praten.

Van Ham van Esha zegt desgevraagd dat volgens hem het contract dat hij nu met CKK heeft, inhoudt dat CKK Key en Kramer niet meer aan een hogere bieder kan verkopen. Kleyn zegt daarentegen zich niet te kunnen voorstellen dat dit het geval is, wanneer ondernemingsraad en aandeelhouders zich nog over de zaak moeten uitspreken.

Niet bekend

    • Geert van Asbeck
    • Paul Frentrop