Bergen op Zoom hervat nieuwbouw bij natuurgebied

BERGEN OP ZOOM, 21 febr. - De gemeente Bergen op Zoom mag weer bouwen in uitbreidingsgebied Bergse Plaat, na een Koninklijk Besluit over het bestemmingsplan 'Markiezaatsgebied'. B en W hebben opdracht gegeven om de werkzaamheden op grond voor 216 woningen bouwrijp te maken. Het bouwen van de huizen stuitte op verzet van milieu-organisaties, omdat dat het natuurgebied Markiezaat zou schaden. Het Markiezaat is een belangrijk doortrek- en broedgebied voor vogels. B en W komen binnenkort met het voorstel om in Bergse Plaat in totaal 2.400 woningen te bouwen, waarvan er ongeveer 2.000 klaar moeten zijn in het jaar 2000. In augustus sprak de voorzitter van de afdeling rechtspraak van de Raad van State de schorsing uit over een aantal besluiten van het B en W.