Winst en omzet Volmac nog lager

ROTTERDAM, 20 febr. - De winst en de omzet van softwarebedrijf Volmac vallen nog lager uit dan de medio dit jaar al naar beneden bijgestelde prognose, zo blijkt uit de voorlopige cijfers.

Op de Amsterdamse beurs daalde de koers vanochtend van fl.46,60 tot fl.40. De winst per aandeel is vorig jaar met 14 procent gedaald van fl.4,44 tot fl.3,82. Het bedrijfsresultaat daalde met 19,7 procent van fl.190,6 tot fl.153,1 miljoen. Dankzij meevallers als hogere rentebaten daalde de nettowinst met niet meer dan 11,8 procent van fl.

115,5 tot fl. 101,9 miljoen. De omzet steeg met 5,2 procent van fl.516,6 tot fl.543,6 miljoen en dat was volgens Volmac 'onvoldoende om de kostenstijging te compenseren'.

Volmac rekende tot ver in 1989 nog op een omzetstijging in de orde van grootte van 15 procent.

In de omzetstijging zijn de nieuw verworven bedrijven meegenomen, maar moet het eind 1988 verworven Adept met terugwerkende kracht worden afgetrokken omdat Volmac begin januari heeft laten weten deze onderneming weer te willen afstoten.

Vooral in het tweede halfjaar 1989 zijn de resultaten en de omzetontwikkeling achtergebleven bij de verwachtingen. Eind augustus vorig jaar zei Volmac bij de bekendmaking van de tegenvallende cijfers over het eerste halfjaar nog in de tweede jaarhelft hogere resultaten te zullen halen dan in de eerste helft. Dat is gelukt, maar minder dan verwacht.

In de eerste jaarhelft was de nettowinst fl.50,2 miljoen, in de tweede fl.51,7 miljoen. Terwijl de winstverachting over heel 1989 in augustus op ongeveer de fl.115 miljoen, behaald over 1988 werd gesteld. Waartoe in de tweede helft dus 65 miljoen had moeten worden verdiend.

De nettowinst werd positief beinvloed door hogere rentebaten, een lagere belastingdruk en het geringere aandeel van derden in de winst. Over de precieze omvang van deze posten wil Volmac nog geen mededelingen doen. De volledige cijfers, het dividendvoorstel en de verwachtingen zullen op 21 maart worden bekendgemaakt.

Het aantal uitstaande aandelen is dit jaar, volgens de woordvoerder van Volmac, door uitbetaling van dividend in aandelen met 2,5 procent gestegen tot 26.655.644 stuks. Volmac kwam in mei 1988 tegen een koers van fl.68 naar de beurs.