Vuile lucht slaat neer op Noordzee

DEN HAAG, 20 febr. - De vervuiling van de Noordzee wordt gedeeltelijk veroorzaakt door het neerslaan van luchtverontreiniging op het wateroppervlak. Voor een aantal stoffen is de atmosfeer zelfs de belangrijkste bron van verontreiniging.

Dit is gebleken bij een onderzoek door TNO en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in opdracht van het ministerie van milieubeheer. De bijdrage van de chemische stof trichloorethaan aan de verontreiniging van de zee blijkt voor 94 procent te worden veroorzaakt door de atmosfeer. Voor PCB's ligt dat percentage op 93 en voor het bestrijdingsmiddel lindaan op 92. Het ministerie van milieubeheer trekt hieruit de conclusie dat op de Derde Noordzeeconferentie die volgende maand in Den Haag wordt gehouden, ook afspraken moeten worden gemaakt over de luchtverontreiniging.

Het onderzoek heeft aan het licht gebracht dat de bijdrage van stoffen in de atmosfeer aan de zeevervuiling tot nu toe is onderschat. Dat geldt vooral voor zware metalen. Tot nu toe waren slechts grove schattingen bekend. Van 23 stoffen is de bijdrage via de atmosfeer nu berekend voor Noordzee, Waddenzee en Nederlandse bodem inclusief oppervlaktewater.