Vergoeding specialist zonder contract met ziekenfonds 90procent

UTRECHT, 20 feb - Specialisten die weigeren een contract te sluiten met een ziekenfonds krijgen voortaan 90 procent van het geldende tarief. Dit heeft het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg gisteren vastgesteld.

Deze maatregel maakt deel uit van het zogeheten vijf partijen akkoord, het akkoord over de specialisteninkomens dat eind vorig jaar werd gesloten tussen ziektekostenverzekeraars, specialisten en ziekenhuizen. Het vijf partijen akkoord komt in de plaats van een algemene daling van de specialistentarieven, die de overheid anders begin dit jaar had ingevoerd. Hierin is onder meer bepaald dat het totaal aan specialisteninkomens de komende drie jaar wordt bevroren. Voor specialismen die verantwoordelijk zijn voor eventuele overschrijdingen, zal een korting achteraf op hun tarieven worden toegepast. Over een ander belangrijk punten in het akkoord, het verlagen van de tarieven met 30 tot 10 procent voor de hoogste specialisteninkomens (hartchirurgen, cardiologen), en het verhogen van de tarieven voor de laagste groepen (kinderartsen, psychiaters), vergadert het COTG komende maand. 'Eerst moet staatssecretaris Simons (WVC) in overleg met Economische Zaken deze richtlijn van 90 procent goedkeuren, daarna gaan we naar de verschuivingen in de tarieven kijken', aldus een woordvoerder van het COTG. Als alles volgens plan verloopt, kunnen de nieuwe tarieven per 1 april aanstaande ingaan. Ziekenfondsverzekerden hoeven dan niet meer, zoals nu nog het geval is, eerst zelf de rekening van de specialist te betalen en vervolgens vergoeding bij het ziekenfonds vragen (restitutiestelsel). De rekening gaat dan weer, zoals voorheen het geval was, rechtstreeks van arts naar fonds.

Een probleem is dat ongeveer eenderde van de specialisten hun medewerking aan het akkoord weigert, en dus ook niet bereid is opnieuw een contract met de fondsen te sluiten. Voor hen zou, zo overweegt nu staatssecretaris Simons, het restitutiebesluit gedeeltelijk gehandhaafd kunnen blijven. De rekening van deze groep specialisten, die dus volgens de COTG-norm op 90 procent zal liggen van het reguliere tarief, gaat dan toch weer eerst naar de patient, die daarna bij het ziekenfonds kan declareren.