V en D sluit nog drie vestigingen voor distributie

ROTTERDAM, 20 febr. - Vroom en Dreesmann sluit in fors tempo een groot aantal van haar distributiecentra. Vanochtend kreeg het personeel van de V en D-directie te horen dat de distributiecentra in Maastricht, Nijmegen en Schiedam, waar totaal zo'n 260 mensen werken, in de komende drie jaar dicht zullen gaan.

De sluiting past in de centralisatie van de distributie-activiteiten, die het warenhuis jaarlijks ten minste acht miljoen gulden aan besparingen moet opleveren. Eerder werd al bekend dat in de loop van 1990 de distributriecentra in Aalsmeer en Hengelo zullen worden opgedoekt. Vorig jaar gingen Roosendaal en het andere distributiecentrum in Maastricht dicht. V en D houdt uiteindelijk vier regionale distributiecentra over (Amsterdam, Den Haag, Sint Oedenrode, Aduard) plus een groot centraal distributiecentrum in Utrecht.

Volgens G. Toussaint van de Dienstenbonbd FNV zullen er door de komende sluiting van vijf distributiecentra ongeveer 350 arbeidsplaatsen komen te vervallen. Bij de distributriecentra werken nu volgens V en D-woordvoerder Lempers totaal circa 750 mensen.

V en D is ruim anderhalf jaar bezig met een ingrijpende reorganisatie die de warenhuizen binnen enkele jaren uit de rode cijfers moet halen. Onlangs werd bekend dat de directie zes a zeven van de totaal bijna 60 warenhuizen wil sluiten. Het gaat daarbij vooral om kleine winkels die buiten het nieuwe winkelconcept van V en D zouden vallen.

De Dienstenbond FNV is niet te spreken over de wijze waarop V en D de centralisatie van de distributie aanpakt. FNV-bestuurder G. Toussaint zei vanochtend dat hij op alternatieven gaat studeren om zo het aantal arbeidsplaatsen dat moet komen te vervallen zoveel mogelijk te beperken. Volgens Toussaint heeft de directie 'een aantal scenario's in de computer gedouwd' en vervolgens uitgerekend welk scenario het meeste kosten bespaart.

Hij zet zelf vraagtekens bij de noodzaak van een forse kostenreductie. 'In 1988 heeft de directie gezegd dat de kosten voor distributie uiteindelijk 3,5 procent van de omzet moeten bedragen. Die kosten lagen toen nog op 4,5 procent van de omzet. Maar we zitten nu al bijna op 3,5 procent. Dit roept bij mij wel twijfels op over de noodzaak van de reorganisatie.' Toussaint is bovendien ontstemd omdat de V en D-directie in de adviesaanvraag over de sluiting van de distributiecentra geen aantallen werknemers noemt die door reorganisatie worden getroffen. Woordvoerder Lempers zegt dat vaste aantallen zullen worden verschaft zodra de sluiting van de distributiecentra per geval worden besproken.

V en D erkent dat de veranderingen in de distributie de nodige sociale problemen zullen geven. 'De sociale consequenties van de herpositionering van de distributiecentra zijn groot', zo schrijft ze vandaag aan het personeel. 'Weliswaar zal het aantal arbeidsplaatsen in de toekomstige vier distributiecentra en in het centrale distributiecentrum zeker toenemen en bestaan er voor een groot aantal medewerkers dus mogelijkheden voor herplaatsing, maar er zijn zeker belemmeringen door de afstanden tussen de distributiecentra', aldus de directie in een schrijven aan de werknemers.