'Rampenplan voor Borssele volstrekt ontoereikend'

ROTTERDAM, 20 febr. - Het rampenplan voor de kerncentrale Borssele is volgens een aantal landelijke milieu-organisaties 'volstrekt ontoereikend en misleidend'. Het rampenplan wordt morgen door burgemeester J. van der Doeff van Vlissingen aan de Commissaris van de Koningin in Zeeland, dr. C. Boertien overhandigd.

De Stichting Natuur en Milieu, de vereniging Milieudefensie en de Zeeuwse Milieufederatie vinden dat het rampenplan uitgaat van een veel te lage stralingswaarde die bij een ongeluk in de kerncentrale Borssele zou vrijkomen. Er zou volgens de organisaties bij een rampenplan moeten worden uitgegaan van het zwaarst mogelijke ongeluk. Bij Borssele moet daarbij een vergelijking worden getrokken met het ongeluk in Tsjernobyl in 1986. Volgens Bootsma is de straal van vijf kilometer rondom Borssele waarbinnen de bevolking zou moeten worden geevacueerd veel te klein. Op grond van de ervaringen in Tsjernobyl is duidelijk geworden dat een gebied met een straal van minstens dertig kilometer rondom de kerncentrale onmiddellijk zou moeten worden ontruimd. De tijd die men na de ontdekking van het ongeval heeft om serieuze maatregelen te treffen is veel te kort. De bevolking van Walcheren zou daardoor in een val zitten. De milieu-organisaties komen daarom tot de conclusie dat de nu stilgelegde reactor niet meer moet worden opgestart.

Het plan is een regionale uitwerking van het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding. Het rampenplan houdt volgens woordvoerder S. Van der Linde van de provincie Zeeland zich vooral bezig met de organisatie na een ongeluk met een kerncentrale. Gemeentelijke en provinciale overheid hebben samen met het Rijk het plan voorzien van noodmaatregelen, waaronder de evacuatie van het gebied rondom Borssele. Van der Linde wil vooruitlopend op de presentatie morgen geen nadere informatie over het rapport verstrekken.