Multihouse

Het automatiseringsbedrijf Multihouse heeft in de tweede helft van 1989 weer met winst gedraaid. Bij een ten opzichte van dezelfde periode van 1988 met 12 procent gestegen omzet van ruim fl.67 miljoen bedroeg het resultaat fl.1,4 miljoen. Over heel 1989 steeg de omzet met 5,5 procent tot fl.127 miljoen. Het verlies kwam uit op fl.2,9 miljoen. In 1988 was er een winst fl.

9,1 miljoen. Het resultaat is nadelig beinvloed door een extra afschrijving van fl.3 miljoen op geactiveerde programmatuur. Er was een positieve kasstroom van fl.13,5 miljoen. Over het hele jaar waren de totale kosten, rekening houdend met de extra afschrijving, ruim fl.9 miljoen lager dan in 1988. De orderportefeuille was eind december fl.9 miljoen hoger dan aan het begin van het jaar. Mede hierdoor denkt Multihouse de resultatenverbetering ook in 1990 te kunnen voortzetten.