MK Ventures

De intrinsieke waarde per aandeel van de beleggingsmaatschappij MK International Ventures is vorig jaar teruggelopen van fl.73,15 naar fl.62,55. Volgens voorlopige cijfers was deze waarde aan het eind van het derde kwartaal van 1989 fl.69. De teruggang in het laatste kwartaal is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de daling van de waarde van de dollar en het Britse pond. Dit leverde een negatief effect op van ongeveer fl.4 per aandeel. Daarnaast zijn enkele deelnemingen afgewaardeerd.

Het bestuur van MK heeft vorig jaar besloten geen nieuwe investeringen te doen.

In het vierde kwartaal zijn daarom 35.412 aandelen ingekocht. Het commissionairshuis Kempen in Amsterdam heeft in 1989 een belang in MK opgebouwd om een markt in het fonds te onderhouden. Dat belang is nu iets meer dan 20 procent van het totaal van de uitstaande aandelen.