Minister Dales korzelig en vermoeid

DEN HAAG, 20 febr. - Zelfs de stenograaf aan het centrale tafeltje keek af en toe moedeloos naar de ministerstafel. Wat zou minister Dales, coordinator minderheden in het kabinet, eigenlijk zeggen? Af en toe was er tussen het geritsel met papieren en de uh's een zelfstandig naamwoord te horen, of een zinsdeel, maar veel ging er verloren tussen de dossiers en de lege theekopjes. Dales sprak zacht en ongearticuleerd, had de grootste moeite om in de stapel papieren de juiste informatie voor de vragen uit de Kamer te vinden en wekte de indruk daar weinig om te geven. Verbaasd en allengs meer geprikkeld hingende leden van de vaste Kamercommissie voor minderheden achterover in hun stoel. Wat gebeurde hier? Er zaten maar liefst vier bewindslieden achter de regeringstafel (Wallage, De Vries, d'Ancona en Dales) en daarvan maakte nota bene de coordinerende minister een uiterst matte indruk. Zij zou richting moeten geven, moeten inspireren, van enig politiek vuur getuigen. Dales liet echter lange pauzes in haar antwoorden vallen, sprak op vermoeide, korzelige toon en blafte interrumperende Kamerleden (Wiebenga) af. Veel vragen liet zij onbeantwoord. Waar een simpele toezegging had volstaan, raakte Dales in geirriteerde woordenwisselingen verstrikt die ze alleen met verbaal geweld kon oplossen. Een middagje cliche's, een discussie dievoortzeurde, concludeerde Groenman (D66) in haar tweede termijn. Teleurstellend, zei Wiebenga (VVD). Hij had het regeerakkoord op het onderdeel minderheden 'intrigerend en soms onbegrijpelijk' gevonden. Dat minister Dales de gelegenheid niet te baat nam om 'wat grote lijnen neer te zetten', viel hem tegen. Zelfs het splinternieuwe Kamerlid Apostolou (PvdA), die op zijn dertien kantjes tellende maidenspeech flink zijn best had gedaan, sprak in tweede termijn zijn partijgenote kritisch toe. Hij had gehoopt dat de coordinator in het kabinet 'daadkracht zou uitstralen'.

Het mocht niet zo zijn.

Na afloop zei Groenman deminderheden-minister 'niet betrokken en niet bewogen' te hebben gevonden. Een lauwe en vervelende presentatie, meende zij. Wiebenga vond de hele middag een gemiste kans. 'Bij een goede inhoud - die ik gemist heb - hoort een goede presentatie die toont dat het om een belangrijk onderwerp gaat'.

Apostolou: 'Ik had meer visie verwacht'. Maar voor minister Dales geldt hetzelfde als voor de minderheden zelf, aldus de PvdA-parlementarier. In dit land moet men zichzelf kunnen zijn: 'Zij is wie ze is. Dat is nu eenmaal haar stijl'.

Maar eigenlijk had hij zijn eigen speech beter gevonden. En het CDA? Krajenbrink sprakvergoelijkend van een 'tussendebatje, een stilte voor de storm als straks het standpunt over het WRR-rapport komt'.

Uit de 'samengeraapte manier van reageren' was hem wel duidelijk geworden dat het kabinet er nog niet uit was. Terwijl het minderhedenbeleid juist de 'meetlaat voor de sociale vernieuwing moet zijn'. Alleen minister d'Ancona had een goede poging gedaan het perspectief voor de toekomst te schetsen. Het optreden van minister Dales? Krajenbrink: 'Ach, ieder heeft zo zijn eigen stijl. Het is een houding. Maar daar zou in dit geval wel iets aan bijgeschaafd kunnen worden'.