Middelburg houdt vast aan centrum voor asielzoekers

MIDDELBURG, 20 febr. - Het gemeentebestuur van Middelburg blijft ondanks protesten uit de bevolking bij zijn plannen een asielzoekerscentrum voor 275 personen te verwezenlijken. In een schrijven aan bezwaarmakers zal het gemeentebestuur laten weten dat een centrum met een geringere omvang niet tot de mogelijkheden van onderhandelingen met het ministerie van WVC behoort. Een aantal bewoners van de wijk Dauwendaele, waar een opvangcentrum gebouwd zal worden, protesteerde bij de gemeenteraad tegen de plannen van de gemeente. Hun bezwaar richtte zich met name tegen het aantal op te vangen asielzoekers en de gevolgde procedure. De bezwaarmakers vrezen overlast in de vorm van geluid, verpaupering en onveiligheid. Het gemeentebestuur van Middelburg stelt in zijn antwoord dat de overeenkomst met WVC uitgaat van een gebruik van vijf jaar van het centrum.