Justitie raakt nauwer bij regio-politie betrokken

DEN HAAG, 20 febr. - De hoofdofficier van justitie raakt nauwer betrokken bij de dagelijkse leiding van de politie dan op basis van eerder uitgelekte notities werd verondersteld. In het nieuwe regionale politiebestel moet de hoofdofficier 'periodiek inzicht krijgen in de tijdsbesteding van de politie'.

Die informatie moet worden gegeven door de korpsbeheerder, de burgemeester van de grootste regiogemeente. Dit blijkt uit de brief die de beide politieministers Dales (binnenlandse zaken) en Hirsch Ballin (justitie) vanmiddag aan de Tweede Kamer zonden. Politiek overleg gisteravond tussen de twee bewindslieden leidde nog niet tot overeenstemming over het lot van de landelijke politiediensten. Wel is uit de brief duidelijk geworden dat Justitie geen zelfstandige aanwijzingsbevoegdheid heeft gekregen om in het regiokorps in te grijpen. Voor 'bijzondere doeleinden', waarbij het nodig is om snel personeel vrij te maken (bijvoorbeeld voor grote recherche-onderzoeken), mag de minister van justitie gebruik maken van een aanwijzingsbevoegdheid maar alleen 'na overleg met de minister van binnenlandse zaken'. Pag.3: Vervolg