Interesse van overheid voor arbeidspools zeer groot

DEN HAAG, 20 febr. - De belangstelling van overheidsinstellingen om langdurig werklozen via een arbeidspool in dienst te nemen, is buitengewoon groot. Dit hebben de drie gemeenten die de experimentele pools uitvoeren, gisteren meegedeeld.

De arbeidspools, tegenwoordig banenpools geheten, zijn bedoeld voor langdurig werklozen die op de gewone arbeidsmarkt geen kansen meer hebben. Zij komen tegen betaling van het minimumloon in dienst van de pool, die de werkloze uitleent aan overheidsinstellingen om eenvoudig werk te verrichten dat anders zou blijven liggen. Het is de bedoeling van het kabinet Lubbers-Kok dat overal in het land banenpools worden opgericht.

Nijmegen, Dordrecht en Rotterdam vierden gisteren dat de zeshonderdste deelnemer een contract tekende met de arbeidspool. Daarmee hebben de drie gemeenten aan de doelstelling van de experimentele pools voldaan. Dordrecht mocht 100 langdurig werklozen via een pool in dienst nemen, Nijmegen 200 en Rotterdam 300. C. H. A. J. van Netten, directeur Dienst Welzijn van Dordrecht, zei dat de animo onder werkgevers voor de pool vooral groot is omdat de werklozen er op vrijwillige basis aan deelnemen. Volgens Van Netten concluderen werkgevers daaruit dat het om gemotiveerde mensen gaat, die bereid zijn zich volledig in te zetten.

Uit de voorlopige cijfers van de experimentele pools blijkt wel dat een groot gedeelte (60 procent) van de kansarme werklozen niet aan de arbeidspools kan of wil deelnemen. Volgens de drie gemeenten hebben veel van deze werklozen legitieme redenen om van deelname af te zien. Sommigen doen vrijwilligerswerk of verzorgen familie, anderen kunnen om gezondheidsredenen niet meer werken. Ook is er een groep die zo kansloos is, dat ze zelfs in een pool niet bruikbaar zijn. Zij beheersen de Nederlandse taal onvoldoende, of hebben een crimineel verleden waardoor zij geen bewijs van goed gedrag krijgen. Een dergelijk bewijs is nodig om bij de overheid te mogen werken.