Groot tekort aan vakmensen dreigt in bouw

DEN HAAG, 20 febr. - In de bouwnijverheid dreigen in de jaren '90 grote tekorten aan geschoolde arbeidskrachten te ontstaan. De werkgelegenheid in de bouw zal weliswaar nauwelijks groeien, maar er verlaten jaarlijks naar schatting 30.000 werknemers de bedrijfstak. Deze uitstroom is steeds moeilijker op te vangen. Niet alleen loopt het aantal schoolverlaters terug, ook het bestand van inzetbare werklozen met een bouwberoep raakt uitgeput. Dit blijkt uit het rapport Mens en Markt dat het Leidse onderzoeksinstituut Research voor Beleid heeft opgesteld in opdracht van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB). Volgens de bouwwerkgevers zijn van de 50.000 ingeschreven werklozen in de bouwnijverheid er slechts 'een paar duizend' beschikbaar. De meeste werkzoekenden zouden of helemaal geen bouwvakker zijn of volstrekt onvoldoende scholing hebben. 'Wij hebben niet de illusie dat uit de bestanden van de arbeidsbureaus kant en klare bouwvakkers te betrekken zijn', aldus AVBB-voorzitter F. A. M. de Vilder vandaag in een reactie op het onderzoek. Volgens de bouwbonden echter is een kwart van de werklozen direct inzetbaar.

De sombere conclusies over de inzetbaarheid van werkzoekenden baseren de bouwwerkgevers ook op hun eigen analyse van de werklozenbestanden in Zuid-Holland en Friesland. Binnen enkele maanden hoopt het AVBB de resultaten bekend te maken van een landelijke analyse van het werklozenbestand. 'Zoals het er nu naar uitziet zullen resultaten nauwelijks afwijken', aldus De Vilder.

De voorspelde schaarste op de arbeidsmarkt is voor de werkgevers een van de belangrijkste argumenten om in het huidige CAO-conflict de vakbondseis voor een 36-urige werkweek af te wijzen. De bouwbonden op hun beurt beschouwen verdergaande arbeidstijdverkorting juist als een mogelijkheid om de werkloosheid te bestrijden.

Vanochtend, de vijfde stakingsdag in de bouw, hebben de vakbonden de tienduizendste staker geregistreerd, zei een woordvoerder van het actiecentrum van de gezamenlijke bouwbonden en de vakvereniging Het Zwarte Corps. In totaal is nu op circa 800 bouwerken het werk neergelegd.

Het onderzoek Mens en Markt, dat vandaag op het AVBB-congres in Den Haag is gepresenteerd, leert dat de verhouding tussen het werkloosheidscijfer en het aantal vacatures in de bouwnijverheid drastisch is gewijzigd. In 1986 stonden tegenover elke vacature nog zeventien werkzoekenden, nu is er een vacature op twee werkzoekenden.

De bouwwerkgevers hebben besloten om gedurende de huidige stakingen het overleg in paritaire organen, zoals het Bouwberaad, waarin ook de vakbonden zitting hebben, op te schorten. 'Er is een deuk geslagen in het imago van de bouw en het onderlinge vertrouwen is geschaad', aldus De Vilder. Voorzitter J. Schuller van de Hout- en Bouwbond FNV toonde zich vanochtend teleurgesteld over deze stap van de werkgevers. 'Het is niet onze bedoeling de verhouding met de werkgevers nu voor de langere termijn op het spel te zetten'. De impasse in het huidige CAO-conflict duurt voort. De werkgevers hebben tegenover de onafhankelijke voorzitter van de onderhandelingen, J. Lammers, nogmaals hun bereidheid uitgesproken om tot open overleg te komen. 'Maar niet met een dictaat vooraf over de 36-urige werkweek, aldus onderhandelaar C. de Fouw.