Financiering van OV-kaart uit forfait is wanstaltig

DEN HAAG, 20 febr. - Ook de FNV is verontwaardigd over de besteding van een deel van de aftopping van het reiskostenforfait aan de OV-jaarkaart voor studenten. De vakbeweging noemt dit voornemen van minister Maij-Weggen (verkeer) in een brief aan de Tweede Kamer 'onbegrijpelijk'. Een dergelijke 'willekeurige wijze van aanwenden van de aftoppingsgelden' kan volgens de FNV 'niet anders dan de indruk bevestigen die sommigen hebben dat het allemaal gaat om een ordinaire lastenverzwaring'.

Over de besteding van een deel - 17,5 miljoen gulden - van het forfait aan de studentenkaart is met de sociale partners geen overleg geweest. 'Onzorgvuldig' noemt de FNV deze handelwijze van het kabinet.

In tegenstelling tot de werkgeversorganisaties VCW en VNO schort de FNV overigens niet het overleg op met het kabinet over de besteding van het reiskostenforfait. De NCW noemde gisteren het gebruik van het forfait voor de OV-kaart voor studenten 'een macaber voorbeeld van wanstaltig beleid'.

Een woordvoerder van het ministerie van verkeer en waterstaat verklaarde vanochtend te verwachten dat de werkgevers het overleg zullen heropenen als er meer duidelijkheid is over de besteding van het reiskostenforfait. Zowel de werkgevers als de FNV vinden dat de opbrengst van deze belastingmaatregel, die werknemers treft voorzover ze meer dan 30 kilometer van hun werk wonen, geheel ten goede moet komen aan deze groep. Volgens de FNV gaat het om 10 procent van de werknemers.

Anders dan de werkgeversorganisaties is de FNV wel voorstander van de aftopping die het kabinet op 1 mei wil doen ingaan. Alleen meent de federatie dat uitstel van deze belastingmaatregel tot 1 januari 1991 geboden is, zodat het kabinet meer tijd krijgt voor overleg. De FNV vindt dat de abonnementen op het openbaar vervoer boven de 30 kilometer zodanig moeten worden verlaagd, dat daarmee de aftopping van het reiskostenforfait wordt gecompenseerd voor werknemers die die afstand dagelijks afleggen. Verder pleit de vakbeweging voor fiscale maatregelen ten bate van 'carpoolers', in het bijzonder voor een oplopende belastingvrije vergoeding per kilometer naarmate autorijders meer passagiers meenemen.

Aftopping van het reiskostenforfait - waarmee de Tweede Kamer nog akkoord moet gaan - levert het kabinet op jaarbasis 205 miljoen gulden op. De opbrengst is dit jaar lager doordat de invoering naar 1 mei is verschoven. Volgens recente cijfers wil het kabinet dit jaar 75 miljoen gulden besteden aan verlaging van de abonnementen van het openbaar vervoer (volgend jaar oplopend tot 100 miljoen), 80 miljoen aan bedrijfsvervoer, spitsbussen, studentenkaart en fietspaden, 15 miljoen aan infrastructuur voor het collectief vervoer, 10 miljoen voor het maken van regionale vervoerplannen en ruim 18 miljoen aan schonere bussen.