EG verliest in Gatt opnieuw van VS

GENEVE, 20 feb. - Voor de tweede keer binnen een maand heeft een dispuutpanel van de GATT, de algemene overeenkomst inzake tarieven en handel, in een handelsconflict tussen de VS en de EG, beslist ten nadele van de Gemeenschap.

Drie weken na de uitspraak ten gunste van de VS over onterechte EG-restricties bij de invoer van sojabonen, stelt de GATT de EG opnieuw in het ongelijk bij een meningsverschil over geraffineerde suiker en suikerprodukten.

De EG vocht de interpretatie aan van de bepalingen van een zogeheten 'waiver', een uitzonderingsmaatregel die de VS in 1955 door de GATT was toegestaan om de invoer van suiker aan banden te leggen. De waarde van Amerikaanse suikerimporten is sinds de invoerrestricties door middel van verhoogde tarieven geslonken van 5,3 miljoen ton in 1977 tot 1,2 miljoen ton in 1987. In dezelfde periode steeg de uitvoer van Amerikaanse suikerprodukten (waaronder suikerbieten en suikerriet) van 5,8 tot 6,6 miljoen ton.

Het GATT-panel acht de EG-aantijging als zou de Amerikaanse interpretatie van de 'waiver' in strijd zijn met artikel 23 van de GATT onvoldoende onderbouwd. Zij roept de Gemeenschap op een formele klacht in te dienen met meer gedetailleerde informatie.

Ook Argentinie, Australie, Canada, Chili en Japan nemen stelling tegen de Amerikaanse toepassing van de 'waiver', ingevolge waarvan Washington sinds juni 1983 een strenge quotumregeling toepast. Vandaag bespreekt de GATT-raad van 97 verdragstaten deze panel-uitspraak, waarbij Brussel zich naar verwachting niet zonder slag of stoot zal neerleggen.