Directie Hydro Agri: 150 arbeidsplaatsen schrappen

ROTTERDAM, 20 febr. - Bij de kunstmestfabriek Hydro Agri, voorheen Windmill, moeten de komende drie jaar 150 van de 576 arbeidsplaatsen verdwijnen. De directie van het bedrijf in Vlaardinen heeft dit gisteren bekendgemaakt. De vakbeweging verzet zich daar heftig tegen.

Het schrappen van de arbeidsplaatsen maakt deel uit van een reorganisatieplan van de directie. Het bedrijf hoopt zijn concurrentiepositie te verbeteren door de kosten te verlagen. Voor arbeidsbesparende maatregelen is tien miljoen gulden uitgetrokken.

J. Van Dooren, hoofd-personeelszaken van Hydro Agri: 'Door een toenemenende concurrentie - in Europa sluit daardoor de ene na de andere kunstmestfabriek - moeten we vooral de personeelskosten omlaag brengen. We hebben uitgerekend dat 420 arbeidsplaatsen, misschien nog minder, houdbaar is.

'

Van Dooren vreest dat gedwongen ontslagen niet zijn te vermijden. Hydro Agri maakte in 1989 een winst van twee miljoen gulden, acht tot tien miljoen gulden minder dan werd geraamd. Over 1990 verwacht het bedrijf in het gunstigste geval quitte te spelen. De directie wijt deze tegenvallende winstcijfers aan de recessie in de markt voor mengmeststoffen. Bestuurder P. van Emmenes van de Industriebond FNV zegt dat de directie 'erg heeft zitten slapen'.

Volgens hem was het al tien jaar duidelijk dat het slecht ging. 'Ze hadden eerder moeten ingrijpen met zachtere maatregelen.' Hydro Agri, een dochter van de multinational Norsk Hydro, is het enige onderdeel van het Noorse concern dat behalve mengmeststoffen ook voederfosfaten voor veevoeder maakt. Van Emmenes meent dat de directie daarom gevoelig is voor de dreiging te gaan staken. De Industriebond wacht het overleg met de werkgever van volgende week dinsdag af. Van Emmenes: 'Het reorganisatieplan moet in ieder geval van tafel. Als de directie blijft vasthouden aan een maximum van 420 arbeidsplaatsen hebben we ruzie.'

Van Dooren vindt de inkrimping echter geen onderhandelingspunt en volgens hem is alleen de manier van doorvoering nog bespreekbaar.