DDR hamstert al op grote schaal

Dat hamsteren gebeurt al op grote schaal. Minister van landbouw dr. Hans Watzek verklaarde gisteren aan de Ronde Tafel dat de voorziening van de eerste levensbehoeften 'in de kern gewaarborgd is'. De 'oude' regeringspartijen PDS (ex-SED), CDU en LDP hadden bezwaren tegen de afschaffing van de subsidies op de levensmiddelen. Volgens deze partijen neemt zo'n prijshervorming minstens vier weken in beslag. Het zou daarom beter zijn deze pas na de verkiezingen door te voeren.

De overige groepen en partijen aan de Ronde Tafel menen klaarblijkelijk dat voor alles een voorbeeld gesteld moet worden van sociale, flankerende maatregelen bij de economische en monetaire hervormingen waarover met de Bondsrepubliek wordt onderhandeld in het kader van de eenwording. Vandaag is de gezamenlijke Duits/ Duitse commissie van experts voor het eerst in Berlijn bijeengekomen om de vervanging van de Ostmark door de D-mark voor te bereiden.

Intussen vordert de penetratie van de D-mark en Westduitse produkten in de DDR gestaag. Vele kleine ondernemers en handwerkslieden willen nog louter in D-mark worden betaald, in sommige restaurants is op de menukaart plotseling een 'D' voor het woord mark gekrabbeld. En gisteren liep het storm in de grote warenhuizen van Oost-Berlijn, zoals Centrum, waar voor het eerst Westerse kleurentelevisies en hifi-installaties te koop waren voor Ostmarken.