Boze boeren met trekkers op Binnenhof

DEN HAAG, 20 febr. - Aktievoerende boeren hebben vanochtend met zand gevulde containers weggesleept die door de politie voor het ministerie van landbouw en het binnenhof waren geplaatst. Vervolgens parkeerden de boeren hun trekkers op het binnenterrein van beide gebouwen. Met vijf a zeshonderd tractoren waren akkerbouwers uit Zeeland, West-Brabant, Friesland, Groningen en de IJsselmeerpolders, vanmorgen omstreeks tien uur het centrum van Den Haag binnengereden.

Volgens de politie heeft het verkeer in de binnenstad weinig last ondervonden van de actie. De wilde aktie van de akkerbouwers heeft tot doel een motie van het Kamerlid Ter Veer, waarin deze pleit voor een verhoging van de graanprijs naar het niveau van 1988 (circa 42 cent per kilo), te ondersteunen. Vanmiddag zou de Tweede Kamer over de motie stemmen. Het initiatief voor de actie was genomen door de studiegroep agrarische vrouwen uit Noord-Beveland. De drie centrale organisaties nemen geen deel aan de aktie, wel sympathiseren zij ermee.

De agrariers hebben vanmiddag om ongeveer half twee een petitie aan Kamervoorzitter Deetman aangeboden. Daarin wordt onder meer gepleit voor verhoging van de graanprijs (van 38 naar 42 cent per kilo), vergroting van de afzetmogelijkheden voor granen in de veevoer- en nonfood-sector, en een 'breed werkende' investeringsregeling.

Pag.11: Zonder graan geen bestaan

POELDIJK/DEN HAAG, 20 febr. - Op het terrein van de veiling Westland-West in Poeldijk wordt door de boeren die niet in hun tractor kunnen slapen, enigszins gemord. Het is half zes in de morgen en nog donker. Vanaf Klaaswaal is de groep akkerbouwers uit Zeeland en West-Brabant omstreeks middernacht onder politiebegeleiding naar Poeldijk gereden. Daan Goense en Peter de Jager, boerenzoons van twintig jaar, menen dat de politie hen opzettelijk heeft omgeleid. 'We zijn door allerlei kleine plaatsjes gekomen. Waarom konden we niet gewoon over de snelweg rijden ?.'

Ze zijn bang dat nu niemand iets van de actie merkt.

Voor het overige verloopt deze wilde actie, georganiseerd door de studiegroep agrarische vrouwen Noord-Beveland, volgens plan. Op het veilingterrein in het Westland wordt een paar uur gerust en koffie gedronken in het veilinggebouw. De sfeer is ontspannen en nog lang niet grimmig. Wanneer J. Geluk, behalve actievoerende boer ook voorzitter van de regionale akkerbouwcommissie, de tweehonderd agrariers verzekert dat ze de kortste weg hebben genomen, stijgt luid gelach op. Tegen achten zet de circa drie kilometer lange stoet trekkers zich opnieuw in beweging.

Getooid met leuzen als 'Zonder graan geen bestaan' of 'Braks' dood geeft boer weer brood' en kortweg 'Braks rot op!' begeven de Zeeuwse en West-Brabantse boeren zich op weg naar het centrum van Den Haag.

Om kwart voor negen, op de A12 vlak voor Den Haag, wordt de initiatiefneemster van de actie, Alie Wisse, zenuwachtig. De Friezen blijken al op het Malieveld gearriveerd te zijn en Wisse heeft bericht gekregen dat 'de politie ze niet in toom kan houden'.

'We moeten sneller', spoort ze de kopgroep per megafoon aan. Boer Rinus Breure, die de 'bezemwagen' bestuurt, maakt zich geen zorgen: 'Wat zou dat, dat de politie de Friezen niet in toom kan houden?.'

Maar aangezien de Zeeuwen het initiatief voor de actie namen, wil Wisse met hen aan kop het Binnenhof op.

De Friezen blijken te hebben gewacht. Op de Boslaan in Den Haag voegen twee stromen trekkers zich samen om zich al snel weer te splitsen: een groep stevent af op het ministerie van landbouw en een grotere groep op het Binnenhof. De politie doet moeite de boeren te verleiden een rondje door de stad te rijden, maar de aantrekkingskracht van de regeringsgebouwen is te groot. Er wordt op het trottoir voor het landbouwministerie geparkeerd, tegen de dubbele dranghekken aan. Die zijn in een mum van tijd ook verdwenen, zonder dat de politie er iets tegen kan doen.

De blokkade, bestaande uit grote containers die met zand gevuld zijn, blijkt ook niet tegen de boeren bestand te zijn. Ze worden half leeggegraven en vervolgens weggesleept. Daarop bezetten de boeren de binnenplaats van het ministerie. Op het hetzelfde ogenblik breken akkerbouwers door de blokkade van het Binnenhof dat vervolgens wordt bezet.