Belgie bespreekt hulp aan Suriname

PARAMARIBO, 20 febr. - De Belgische minister van ontwikkelingssamenwerking Andre Geens is in Suriname om de Belgische hulp aan dat land te bespreken. Bij de aanvang van het overleg benadrukte Geens de noodzaak van een structureel aanpassingsprogram. Hij wees er op dat geen enkele buitenlandse hulp de oplossing kan brengen voor de binnenlandse problemen. Om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen moet het land zelf orde op zaken stellen. Belgie is bereid voor technische bijstand en projecthulp 200 miljoen Belgische francs, ongeveer 10 miljoen Surinaamse guldens beschikbaar te stellen. Op het ogenblik werken zo'n 25 Belgische deskundigen in Suriname, deels op kosten van de Belgische regering en deels op kosten van hulpverlenende organisaties.