Zeebeltprijs

De Zeebeltprijs voor 1989 wordt volgende week in het gelijknamige Haagse theater uitgereikt aan industrieel vormgever Dienand Christe, die vorig jaar aan de Rotterdamse Academie voor beeldende kunsten afstudeerde. De prijs, met daaraan verbonden een bedrag van vijfhonderd gulden, is in 1986 ingesteld als aanmoediging voor academieleerlingen met een opmerkelijk eindexamenproject. De prijs is in 1986 uitgereikt aan drie leerlingen van de Rietveld Academie, van wie er nu twee de grafische vormgeving van het Museum Boymans-van Beuningen verzorgen. In de daarop volgende jaren waren de winnaars beeldhouwer Ellen Vomberg en Walter Baas uit Friesland.