Wachttijden ziekenhuizen steeds langer

UTRECHT, 19 febr. - Ongeveer 50.000 patienten moeten langer dan vier weken wachten op een behandeling in een algemeen of academisch ziekenhuis. Dat deelt de Nationale Ziekenhuisraad (NZR) mee op grond van een onderzoek van het Nationaal Ziekenhuisinstituut (NZI). Als belangrijkste oorzaak voor de steeds langere wachttijden noemt de Ziekenhuisraad dat een aantal specialismen beperkt beschikbaar is. Dat geldt vooral voor oogartsen. Bovendien is er sprake van forse personeelstekorten, vooral in de operatiekamers, en een te krap budget voor de ziekenhuizen.

Het NZI heeft de enquete gehouden onder 29 ziekenhuizen in het hele land. Deze 'peilstations' geven een representatief beeld van de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen. Als peildatum werd 1 oktober van het vorig jaar genomen. Het onderzoek richtte zich op patienten die moesten worden opgenomen en al langer dan vier weken op de wachtlijst stonden.

Bij veertig procent van de specialismen in de ziekenhuizen bleek er sprake van wachttijden van meer dan vier weken. Bij de 29 ziekenhuizen ging het in totaal om ruim 10.000 patienten. Dat betekent dat er landelijk ongeveer 50.000 patienten langer dan vier weken op opname wachten. Bij acht specialismen is de wachttijd gemiddeld langer dan tien weken. Voor een alledaagse chirurgische ingreep staat een gemiddelde wachttijd van 24 weken, op de afdeling gyneacologie 16 weken, bij orthopedie en keel-, neus- en oorheelkunde 22 weken en bij oogheelkunde moet de patient 19 weken op een behandeling wachten. 'Dit onderzoek toont duidelijk aan dat wachtlijsten niet alleen gelden voor de zogenoemde top-klinische zorg - dotteroperaties en dergelijke - maar voor alledaagse zorg in het ziekenhuis', zegt M. E. M. Schreurs, voorzitter van sectie ziekenhuizen van de NZR. 'Enerzijds zie je dat devergrijzing een steeds duidelijker beslag gaat leggen op de capaciteit, aan de andere kant wordt duidelijk dat de verbeterde medische techniek een enorme vraag heeft geschapen; aan bijna alles is tegenwoordig wel iets te doen. Bovendien hebben mensen meer vrije tijd, waardoor er meer ongevallen ontstaan tijdens sport of hobby.' Schreurs wijst er verder op dat bij een toegenomen vraag de capaciteit in de ziekenhuizen is verminderd door beddenreductie en budgettering.

Pag.3: Vervolg

Vermindering van de beddenreductie en budgettering hebben volgens Schreurs tot gevolg dat dergelijke wachtlijsten ontstaan. 'Daarbij moetin ogenschouw worden genomen dat we het over gemiddelden hebben; acute zorg blijft voorrang houden waardoor de minder urgente zaken twee keer zo lang moeten wachten. Het komt vaak voor dat mensen die morgen een operatie zouden moeten ondergaan vandaag een telefoontje krijgen met de mededeling dat de opname met een groot aantal weken is uitgesteld. Je moet als directie dus op het ogenblik kiezen; geef je de mensen in het ziekenhuis de zorg waar ze recht op hebben - waardoor je de wachtlijst laat groeien - of probeer je de achterstand in te lopen. Indat laatste geval krijgt de individuele patient niet de zorg en aandacht, waar hij recht op heeft.' De Nationale Ziekenhuisraad kan geen uitspraak doen over de vraag of door de omvang en de lengte van de wachtlijsten onverantwoorde risico's worden genomen. 'Dat kun je alleen maar met je gezonde verstand proberen na te gaan. Maar een reumapatient die vijfeneenhalve maand op de wachtlijst van de orthopedisch chirurg staat, lijdt daardoor zonder twijfel onomkeerbare schade. Dat is bij plastische chirurgie waarschijnlijk minder het geval', aldus NZR-voorzitter Schreurs.

Pag.3: Vervolg