Verkiezingen Spanje deels opnieuw

MADRID, 19 febr. - Meer dan dertig stembureaus in Spanje en die in hetoverzeese gebiedsdeel Melilla moeten hun kiezers opnieuw laten stemmen voor het parlement. Dit is het gevolg van onregelmatigheden bij de parlementsverkiezingen van 29 oktober vorig jaar, waarover het Spaanse hooggerechtshof de afgelopen dagen een reeks uitspraken heeft gedaan.

Van de 350 zetels in het Huis van Afgevaardigden zijn er tien onbezet sinds eind vorig jaar verscheidene bezwaren tegen de uitslag van de verkiezingen door lagere gerechtshoven werden toegewezen. Belangrijk is de verdeling van deze laatste zetels vooral voor de regeringspartij PSOE, die 176 zetels nodig heeft om haar absolute meerderheid van de laatste jaren te kunnen handhaven. Op dit moment beschikt de PSOE over 170 zetels. De grootste oppositie-fractie is die van de Partido Popular, met 102 afgevaardigden.

Behalve in Melilla, waar slechts een zetel wordt betwist, moeten de verkiezingen worden overgedaan bij twee stembureaus in de provincie Murcia en bij meer dan dertig bureaus in Galicie.