Spoeddebat Eerste Kamer uitzonderlijk

DEN HAAG, 19 febr. - Een interpellatie in de Eerste Kamer is geen alledaagse gebeurtenis, zeker niet als deze interpellatie wordt aangespannen door een lid van een zeer kleine fractie over enkele fundamentele aspecten van het Nederlandse staatsbestel. Morgen interpelleert dr. ir. E. Schuurman (RPF) minister-president Lubbers over diens 'veelzeggende waarschuwing' gedaan aan het slot van de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer op 24 januari jongstleden. Deze waarschuwing veroorzaakte nogal wat 'commotie'. Het Eerste-Kamerlid Schuurman, geboren in 1937 te Nieuw-Buinen, doorliep de hts, studeerde in 1964 af als civiel ingenieur aan de TH te Delft en behaalde het doctoraal examen filosofie in 1968 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan deze universiteit promoveerde hij in 1972 op het proefschrift: 'Techniek en toekomst. Confrontatie met wijsgerige beschouwingen.' Schuurman, sinds 1972 respectievelijk 1974 bijzonder hoogleraar in de reformatorische wijsbegeerte in Delft en Eindhoven, deed in 1983 zijn intrede in de Eerste Kamer.