Salvador

Het Salvadoraanse leger heeft toegezegd een financiele compensatie te zullen betalen aan de familieleden van vijf gedode burgers en aan vijftien gewonden als gevolg van een militaire actie.