Ruzie Genscher en Stoltenberg over status Navo

BONN, 19 febr. - Over de militaire status van het huidige DDR-gebied na de Duitse hereniging zijn de Westduitse ministers Stoltenberg (CDU, defensie) en Genscher (FDP, buitenlandse zaken) dit weekeinde vierkant tegenover elkaar komen te staan. Minister Genscher is woedend, de FDP-fractie in de Bondsdag dreigt met een kabinetscrisis.

Falin, adviseur van Sovjet-leider Gorbatsjov, heeft er al voor gewaarschuwd dat Stoltenberg wat Moskou betreft het doorgaan van de Duitse hereniging op het spel zet. Stoltenberg vindt dat het gehele toekomstige Duitsland NAVO-lid moet zijn en dat de veiligheidsgaranties van de NAVO straks voor heel Duitsland moeten gelden. Bovendien meent hij dat dan eventueel ook eenheden van de Bundeswehr op het huidige DDR-gebied moeten kunnen worden gestationeerd. Zulke troepen zouden volgens Stoltenberg, die een van de vice-voorzitters van de CDU is, dan buiten de militaire integratie van de NAVO kunnen vallen.

Minister Genscher regeerde dit weekeinde verontwaardigd. Hij wees erop dat kanselier Kohl en hij tien dagen geleden in Moskou nu juist aan Gorbatsjov hadden toegezegd dat een voortgezet Duits NAVO-lidmaatschap niet moest inhouden dat ook het huidige DDR-gebied tot het verdragsgebied van de Westelijke alliantie zou gaan behoren. Op grond van die toezegging wist Genscher vorige week op een conferentie van ministers van buitenlandse zaken van NAVO en Warschaupact in Ottawa een diplomatieke doorbraak te bereiken. Hij kreeg daar instemming voor de zogenoemde 2+4-formule, namelijk voor geheel Duits-Duits overleg over de onderlinge aspecten van hereniging. Dat overleg zou dan worden gevolgd door een afrondend overleg met de Grote Vier uit de Tweede wereldoorlog over de veiligheidspositie van het verenigde Duitsland en de Europese grenzen.

Genscher vreest dat suggesties als van Stoltenberg alle resultaten van de Westduitse bliksemdiplomatie van de laatste weken weer ongedaan kunnen maken 'en de Duitse eenheid in gevaar brengen'.

De onderhandelingen over Duitse eenheid, worden zo al moeilijk genoeg, aldus Genscher. 'De bondskanselier en ik hebben in Moskou duidelijk gemaakt dat wij de veiligheidsbelangen van de Sovjet-Unie in het oog zullen houden.' Een woordvoerder van Stoltenberg reageerde gisteren op Genschers radio-interview met de mededeling dat de minister van buitenlandse zaken slechts 'zijn persoonlijke mening' had gegeven en dat Stoltenberg bij zijn opvatting bleef. Dat was vervolgens voor de FDP-fractie in de Bondsdag reden om Stoltenberg 'politieke brandstichting' te verwijten. De liberale coalitiepartner wil nu snel een duidelijke regeringsverklaring conform de lijn-Genscher. Zo niet, dan dreigt zij de coalitie met de CDU/CSU op te zeggen.

    • J. M. Bik