Riva (General Motors/Opeldealer) behaalde over de ...

Riva (General Motors/Opeldealer) behaalde over de eerste zes maanden van1989 een omzet van fl.302 miljoen tegen fl.279 miljoen over dezelfde periode van 1988. De nettowinst steeg met 11 procent van fl.5,7 miljoen tot fl.6,3 miljoen. De winst over geheel 1989 zal ongeveer evenveel bedragen als over geheel 1988, ondanks het feit dat er, in tegenstelling tot 1988, geen bijzondere baten zijn. De slotkoers van vorige week van het aandeel Riva was fl.49,50.