'Problemen Barlaeus te veel in politieke sfeer getrokken'

AMSTERDAM, 19 febr. - De medezeggenschapsraad (MR) van het Barlaeusgymnasium in Amsterdam verwijt het bestuur van de school, het college van B en W, dat het in het conflict op de school niet boven de partijen staat maar politieke belangen laat prevaleren boven schoolbelangen. Ook vindt de MR, waarin leraren, leerlingen en ouders vertegenwoordigd zijn, dat het bestuur zich formalistisch en niet flexibel opstelt. Dit schrijft de raad vandaag aan het bestuur van de school.

Per brief van 8 februari heeft de MR het vertrouwen in wethouder A. Wildekamp (onderwijs) opgezegd en verzocht om een nieuw aanspreekpunt inhet schoolbestuur. Morgenmiddag spreekt een delegatie van het schoolbestuur, onder leiding van burgemeester E. van Thijn, met een delegatie van de medezeggenschapsraad om een oplossing voor het conflict op het gymnasium te zoeken.

Volgens een woordvoerster van de gemeente circuleren er stukken in de stad, waaruit zou blijken dat men op het Barlaeus 'machtsovername' beraamt. Als uit onderzoek zou blijken dat hier leraren of medewerkers van de school achter zitten, dan zijn waarschuwingen, berispingen 'en dat soort maatregelen' niet uitgesloten.

In zijn brief van vandaag stelt de MR dat er van een machtsovername door de docenten geen sprake is, maar wel van een onhoudbare situatie 'door pure machtsuitoefening van de rectrix', Ch. de Vries Lentsch.

De leerlingen van het gymnasium hebben tot nu toe weinig gemerkt van de problemen tussen de omstreden rector en de meerderheid van de docenten. Leerling Zoe Kwint, lid van de MR, beaamt dat de lessen gewoon doorgingen. Langzamerhand echter worden er meer leraren ziek. De dreigementen van de gemeente - er waren geruchten van schorsingen - neemt zij niet serieus, omdat dan een groot deel van het docentencorps geschorst zou moeten worden. Zoe: 'Aan beide kanten zijn fouten gemaakt, maar tussen deze twee partijen komt het niet meer goed. Ik vind dat het gemeentebestuur ook eens een concessie moet doen'. H. Groenteman, moeder van een leerling, en voorstandster van de procedure om op het Barlaeus een vrouwelijke rector aan te stellen, heeft weinig waardering voor de opstelling van de docenten. Hoewel zij de keuze voor De Vries Lentsch achteraf een ongelukkige vindt, acht zij het ondenkbaar dat er alleen tegen haar maatregelen zouden worden genomen. 'Beide partijen hebben gedragsfouten gemaakt. Maar van het begin af aan ligt de grootste fout bij wethouder Wildekamp.

Zij is de hoofdverantwoordelijke in deze hele zaak'. N. Scheepmaker, vader van een van de leerlingen: 'Van mijn dochter hoorik bijna niets. Het lijkt dat de leraren zich in de lessen keurig houden'.

Het is Scheepmaker duidelijk dat De Vries Lentsch, die hij niet onaardig vindt, en de grote meerderheid van de docenten 'elkaar op de zenuwen werken'.

'De school liep op rolletjes, dat dreigt nu fout te gaan. Ik weet alleen iets van voetballen, maar als er na de komst van een nieuwe trainer iets mis gaat met een team dat goed speelde en een leuke sfeer had, dan verdwijnt de trainer.'