Planbureau: ramingen geen basis koppeling

DEN HAAG, 19 febr. - Directeur G. Zalm van het Centraal Planbureau (CPB) verzet zich tegen het kabinetsplan om de koppeling tussen lonen en uitkeringen te baseren op de ramingen van het Planbureau. 'Het zou betekenen dat het CPB de stijging van de uitkeringen zou gaan bepalen', zegt Zalm. 'Dat is een politieke uitspraak en daarmee zou de onafhankelijkheid van het CPB in gevaar komen.' Minister De Vries (Sociale Zaken) heeft de Sociaal Economische Raad (SER) advies gevraagd over de meest geschikte methode om het minimumloon en de sociale uitkeringen aan te passen aan de loonontwikkeling in het bedrijfsleven. In twee van de drie door De Vries voorgestelde alternatieven vervullen de loonramingen van het CPB een cruciale rol. Zalm vindt dat het kabinet daarmee de eigen politieke verantwoordelijkheid ontloopt. 'Het Planbureau kan niet het inkomen van drie miljoen uitkeringsgerechtigden bepalen', zegt hij.

Dit jaar wordt de koppeling gerealiseerd via de Wet Aanpassingsmechanismen (WAM). Nadeel daarvan is dat de loonstijging pas achteraf kan worden doorberekend in de uitkeringen; voordeel van een mechanisme is de grote nauwkeurigheid. Het kabinet wil de WAM aanpassen. De nieuwe wet zal enerzijds mensen met een minumumloon en uitkeringsgerechtigden moeten garanderen dat de koppeling wordt uitgevoerd. Anderzijds moet de nieuwe wet het kabinet de mogelijkheid geven bij uitzondering (bij voorbeeld als de lonen plotseling zeer snel stijgen of het aantal uitkeringsgerechtigden snel toeneemt) van de koppeling af te wijken. Het SER-advies over de koppeling wordt binnen twee maanden verwacht.