Nieuw in de beurs top-40

AMSTERDAM, 19 febr. - Vanaf 1 maart zullen Amro All In Fund, HCS Technology en Volmac Software Groep worden opgenomen in de categorie meest verhandelde aandelenfondsen. Zij komen in de plaats van Lucas Bols, Koninklijke Bijenkorf Beheer en Koninklijke Nijverdal-ten Cate. De Vereniging voor de Effectenhandel die dit bekend maakt 'onderstreept dat het al dan niet behoren tot deze categorie fondsen geen enkel kwaliteitsoordeel over de desbetreffende ondernemingen inhoudt, doch uitsluitend een indicatie geeft omtrent de verhandelbaarheid van de aandelen'.

De samenstelling van de categorie meest actieve fondsen wordt jaarlijks aangepast op basis van het aantal maanden dat een fonds gedurende de periode van de drie voorafgaande kalenderjaren tot de 40 meest verhandelde fondsen behoorde. De 40 meest verhandelde fondsen bestaan nu uit 42 fondsen omdat DAF en DSM tijdelijk in deze categorie zijn toegelaten.