Modrow: DDR niet op de knieen voor Bondsrepubliek

OOST-BERLIJN, 19 febr. - In zijn evaluatie van het bezoek aan Bonn vorige week heeft de Oostduitse premier Hans Modrow vanmorgen aan de Ronde Tafel gezegd dat de DDR 'niet op de knieen gaat liggen' voor de Bondsrepubliek. Aan de Ronde Tafel bleek vanmorgen een algemeen verzet tegen een overname van de DDR door de Bondsrepubliek.

Naar aanleiding van de weigering van Bonn om de verlangde 'solidariteitsbijdrage' van vijftien miljard DM te geven en het als arrogant ervaren optreden van het kabinet-Kohl in het algemeen, vroeg Modrow zich af of 'we geen broeders en zusters meer zijn'.

Hij noemde de teleurstelling in de DDR begrijpelijk, temeer daar er vanuit Bonn nog altijd geen geruststellend geluid komt over de materiele gevolgen van de Duitse eenwording voor de Oostduitse bevolking.

Modrow dankte de Westduitse president Richard von Weizsacker voor diens waarschuwing, gisteravond op de televisie, om niet de D-mark tot de maat aller dingen te verheffen bij de eenwording, en dit 'werk van de eeuw' gezamenlijk te voltooien en niet te laten verstoren door onderlinge partijtwisten. In een verkapte sneer naar Kohl zei Modrow dat hij in Bonn met Von Weizsacker het beste gesprek had gevoerd, want 'het gaat niet om partijpolitiek, maar om nationale verantwoordelijkheid'. De invoering van de D-mark in de DDR kan volgens Modrow alleen al grondwettelijk niet voor de verkiezingen van 18 maart worden beloofd en hierbij moet men, volgens hem, ook niet overhaast te werk gaan. Eerst moet de Bondsrepubliek harde garanties geven dat de sociale zekerheid, de spaargelden, de pensioenen en uitkeringen in de DDR gewaarborgd blijven. Pag.5: Vervolg

    • Henri Beunders