Japan: LDP houdt grote meerderheid

TOKIO, 19 febr. - De Japanse Liberaal-Democratische Partij (LDP) heeftbij de gisteren gehouden Lagerhuisverkiezingen ondanks een verlies van 25 zetels haar absolute meerderheid behouden. De Socialistische Partij won 51 zetels, maar de winst van de JSP ging vooral ten koste vande andere oppositiepartijen.

De LDP krijgt 275 afgevaardigden in het nieuwe, 512 leden tellende, Lagerhuis en de JSP 136. Het Japanse electoraat heeft de LDP hiermee eennieuw mandaat voor vier jaar gegeven ondanks een reeks impopulaire maatregelen van de regering en de betrokkenheid van LDP-kopstukken bij schandalen.

Het succes van de liberaal-democraten is mede toe te schrijven aan het districtenstelsel dat stemmen van het platteland, de machtsbasis van de LDP, meer gewicht geeft. Japan kent 130 districten, zodat een district meer dan een kandidaat voortbrengt en ook dat is in het voordeel van de grootste partij, de LDP. Met minder dan 48 procent van de stemmen wist de LDP zo toch de absolute meerderheid te houden. Premier Toshiki Kaifu heeft in een eerste reactie gezegd op grond van dit resultaat te kunnen aanblijven als eerste minister. Daarvoor zal hijwel het vertrouwen moeten winnen van alle LDP-facties, en of dat lukt is nog maar de vraag.

Kaifu zei dat de LDP met een nieuwe versie zal komen van de omstreden wet op de consumptiebelasting. De invoering van die belasting wekte in april van het vorige jaar grote onvrede onder de bevolking en leidde mede tot de nederlaag voor de LDP bij de verkiezingen voor het Hogerhuisin juli.

Pag.4: Vervolg / LDP overleeft Recruit Pag.9: Hoofdartikel

De regeringspartij beschikt door de verkiezingsuitslag van gisteren overeen werkbare meerderheid in het Lagerhuis, maar zal in het ondergeschikte Hogerhuis naar gelegenheidscoalities moeten zoeken voor het aannemen van wetten en de begroting.

De grootste verliezers waren gisteren de Japanse Communistische Partij, die tien van haar 26 zetels verloor, de Democratisch-Socialistische Partij (van 26 naar 14) en de Komeito (van 56 naar 45). Oppositieleider Takako Doi heeft de andere niet-communistische partijen opgeroepen opnieuw met haar socialistische partij te praten over samenwerking. De oppositie slaagde er voor de verkiezingen niet in tot overeenstemming te komen. De Komeito (Schone Regering-partij) is in feite een conservatieve partij, en staat dichter bij de liberaal-democraten dan bij de socialisten. De Democratisch-Socialistische Partij en de minuscule Verenigde Sociaal-Democratische Partij (USDP, gelijkgebleven op 4 zetels), afsplitsingen van de JSP, zijn mogelijk bereid te praten over hereniging.

    • Lolke van der Heide
    • Elbrich Fennema