Homburg

Vleesverwerker Homburg staat op het punt Sleegers Vleeswarenfabriek te Vlijmen over te nemen. Daartoe worden 750.000 aandelen uitgegeven, die onderhands worden geplaatst. Bij Sleegers werken 60 mensen die goed zijn voor een omzet van ruim fl.

50 miljoen. Eerder verwierf Homburg HMC Vlees, Van Lier Vleeswarenfabriek en Ruis-Food. Besprekingen over een meerderheidsdeelneming in baconproducent Van Halteren verkeren in een afrondend stadium. Mede dank zij deze acquisities verwacht Homburg in 1990 met haar vijf divisies een omzet van circa fl.300 miljoen te behalen.