Het duingebied 'Kennemerland-Zuid' bij Zandvoort ...

Het duingebied 'Kennemerland-Zuid' bij Zandvoort is door minister Braks (landbouw, visserij en natuurbeheer) voorlopig aangewezen als beschermd natuurmonument. In de duinen groeien zeldzame planten zoals parnassia, blauwe zeedistel, orchideeen en silenes. Het gebied is ook broed- en rustplaats voor vogels als paapje, boomleeuwerik en duinpieper. Ook vleermuizen komen er voor. Tegen de voorlopige aanwijzing kunnen belanghebbenden bezwaren kenbaar maken bij gedeputeerde staten. De aanleg van het nieuwe race-circuit wordt door de plannen niet belemmerd. (Foto NRC Handelsblad Freddy Rikken)