d'Ancona stemt in met advies persfusies

DEN HAAG, 19 febr. - Minister d'Ancona (WVC) is van mening dat persfusies waarbij het om meer dan een derde deel van de markt gaat, automatisch nietig zouden moeten zijn. Met dat standpunt sluit de minister zich aan bij de aan haar uitgebrachte adviezen van de Mediaraaden het Bedrijfsfonds voor de pers. Beide organen zijn van mening dat hetdagbladbedrijven verboden moet zijn fusies aan te gaan waarbij een derdeof meer van de totale, betaalde oplage van landelijke of regionale dagbladen in het geding is. Volgens haar woordvoerder vindt de minister de adviezen van het Bedrijfsfonds en van de Mediaraad bijzonder 'constructief' maar heeft zij er nog geen definitief oordeel over. Ons advies, aldus secretaris Lichtenberg van het Bedrijfsfonds voor de pers, betekent dat er momenteel geen vrees over al te grote machtsconcentraties in de mediawereld hoeft te bestaan, aangezien vrijwel geen enkele, denkbare fusie aan een derde van de markt toekomt. De grootste dagbladcombinatie is het Telegraaf-concern (18,4 procent); daarop volgen de VNU (16,2 pct), Dagbladunie (uitgeefster van onder meer Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad en enkele regionale dagbladen) met 16,1 procent, de Perscombinatie (het Parool, Trouw en Volkskrant) met 11,7 procent en het Wegenerconcern en Sijthoffpers met respectievelijk 7 en 4,4 procent. Het Bedrijfsfonds voor de pers wijst in zijn advies fusies met een marktaandeel van meer dan een derde zonder meer van de hand, maar meent ook dat bij een vijde deel al een vermoeden van een economische machtspositie ontstaat. Daarom vindt het bestuur van fonds het gewenst dat marktaandelen van 20 of meer procent worden getoetst door een onafhankelijk, door de minister in te stellen college waaraan volgens het fonds al enige jaren behoefte wordt gevoeld. 'De noodzaak van zo'n college staat', aldus Lichtenberg, 'los van de voorgenomen fusie van Elsevier NDU en de Perscombinatie in 1988, maar isdaardoor wel onder druk komen te staan'.