CPN akkoord met Waarheid als weekblad

DEN HAAG, 19 febr. - Het partijbestuur van de CPN is zaterdag akkoord gegaan met een voorstel het dagblad De Waarheid om te vormen tot een weekblad. Of de verandering, die voor 1 juni moet ingaan, ook tot een afscheid van de titel De Waarheid zal leiden, is nog onzeker. Het CPN-bestuur nam hiermee de aanbevelingen over van een stuurgroep die de afgelopen maanden de situatie van het noodlijdende dagblad heeft bestudeerd.

Het abonneebestand is met ongeveer 7.000 abonnees te klein om het huidige dagblad rendabel uit te geven. Het bestuur verwacht dat het aantal abonnees voor een rendabel weekblad zal moeten uitgroeien tot 10.000. Maatschappelijke hervormingen en progressieve samenwerking moeten het uitgangspunt vormen voor het weekblad, dat een zelfstandige, onafhankelijke positie moet krijgen.

De Waarheid verscheen voor het eerst op 23 november 1940 en was jarenlang zeer nauw verbonden met de CPN. Toen de banden met de partij aan het eind van de jaren zeventig losser werden, kreeg de redactie een zelfstandiger positie al behield de CPN de bevoegdheid om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van de hoofdredacteur.