Bij dubbele kosten laat slechts 7 pct de auto staan

DEN HAAG, 19 febr. - Bij een verdubbeling van de autokosten door bijvoorbeeld de invoering van het rekeningrijden is slechts zeven procent van de automobilisten bereid de auto te laten staan en gebruik te maken van het openbaar vervoer. Dit blijkt uit het onderzoek 'Files in de Randstad, oplossingen op het spoor', dat in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat is uitgevoerd. Voor het onderzoek zijn 21.000 mensen ondervraagd die dagelijks het traject Dordrecht-Rotterdam afleggen. Een enquete die zaterdag in het Algemeen Dagblad werd gepubliceerd wees op eenzelfde trend.

Uit het onderzoek van Verkeer en Waterstaat komt naar voren dat alleen een samenhang van diverse maatregelen het autogebruik kan terugdringen. Automobilisten laten zich niet leiden door de kosten van het autorijden, maar voornamelijk door de reistijd. Door het invoeren van het rekeningrijden, het spitsvignet, een verhoging van de brandstof en verbetering van het openbaar vervoer is het volgens de onderzoekers wellicht mogelijk het autogebruik daadwerkelijk terug te dringen.

Over de plannen van minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) om de drukte op de wegen te ontlasten door de bouw van vier tunnels in de Randstad wordt pas eind april een beslissing genomen. Met dit uitstel komt het kabinet tegemoet aan de wensen van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, die eerst wil onderzoeken wie de tunnels moet financieren en wat de kosten zijn voor de burgers.

VVD-leider Voorhoeve zei zaterdag op een internationale conferentie van liberale leiders in Oost-Berlijn dat tolheffing voor forensen in Noord-Holland onrechtvaardig is. 'Die tunnels zijn nodig vanuit het oogpunt van nationale infrastructuur en wij vinden het merkwaardig dat het kabinet vindt dat de mensen die boven het Noordzeekanaal wonen, daarvoor moeten betalen.'