Westerterp niet van plan op te stappen als directeuroliebeurs

ROTTERDAM, 17 febr. - Drs. Tjerk Westerterp, president-directeur van de Rotterdamse olietermijnmarkt Roefex en van de Amsterdamse Optiebeurs, is niet van plan zijn functie in Rotterdam op te geven. 'Tenzij de handelaren zo doorgaan. Want op deze manier zuigen ze echt slechte publiciteit aan voor Roefex. Dan zeg ik: ik trek mijn eigen plan, om het op zijn Belgisch uit te drukken.' Een groep Rotterdamse handelaren in termijncontracten eiste donderdag in een brief het vertrek van Westerterp, omdat hij die ochtend op het laatste moment een geplande promotiebijeenkomst voor Roefex, bij de Amsterdamse Optiebeurs, had afgeblazen.

Westerterp in een reactie, gistermiddag: 'Van die bijeenkomst hoorde ik pas 's ochtends. Je kunt echt niet volstrekt onvoorbereid aan zoiets beginnen, in de verwachting dat je aan de Optiebeurs even een blik marketmakers opentrekt. Wij proberen de olietermijnmarkt nu net een voorzichtige tweede start onder goede condities te geven, door enkele belangrijke reglementswijzigingen. Die moeten nog door de Stichting Toezicht Effectenverkeer worden beoordeeld. Je kunt dus nu de marketmakers in Amsterdam daarover geen zekerheid bieden en hoe zou de Stichting reageren als wij dit plan nu al gaan verkopen?' Bovendien, zegt Westerterp, wordt er nu met drie groepen geinteresseerden uit het zakenleven gesproken over het beschikbaar stellen van risico-kapitaal om marketmakers te financieren en moet dat proces niet worden doorkruist. De reglementswijzigingen acht hij essentieel voor de toekomst van de olietermijnmarkt.

Het gaat erom dat er marketmakers worden geinteresseerd die aan een kant van de markt kunnen opereren, door alleen een biedprijs of een laatprijs voor de termijnhandel af te geven. Deze marketmakers staan tegenover de handelaren die in opdracht van klanten kopen en verkopen. Tot nu toe werken de marketmakers met zowel een bied- als een laatprijs en zijn dan verplicht op basis van die prijzen te handelen.

Bovendien wil Westerterp met zijn bestuur de marketmakers ook de gelegenheid geven om voor eigen rekening te gaan handelen. 'Het getuigt van volstrekte onkunde over de gang van zaken in Nederland om nu aan de bel te trekken zoals die groep handelaren doet. Er hebben zich dan ook handelaren bij mij gemeld die het daarmee oneens zijn.' Volgens Westerterp is het essentieel dat de olietermijnmarkt met goede reglementen, geordend blijft werken en dat er 'geen Amerikaanse toestanden' ontstaan. 'Daarvoor heb je de medewerking van de Stichting Toezicht Effectenbeheer nodig, die namens de minister van financien toezicht uitoefent.'