Staking Heineken mag doorgaan van rechter

AMSTERDAM, 17 febr. - De vakbonden mogen van de Amsterdamse rechtbank doorgaan met stakingen bij Heineken. De directie van Nederlands grootste bierbrouwerij heeft gisteren het kort geding verloren tegen de industriebonden van FNV en CNV waarmee ze de staking wilde breken die sinds dinsdag de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude lamlegt.

De staking bij Heineken Nederland richt zich tegen de plannen van de directie om de komende drie jaar 700 arbeidsplaatsen te schrappen om de uit de hand gelopen kosten te drukken. Heineken kampt daarnaast met daling van het marktaandeel.

De staking volgde op het vastlopen van de CAO-onderhandelingen bij de brouwerij. De vakbonden hadden dinsdag tevergeefs van de directie geist dat de onderhandelingen over de CAO zouden worden gekoppeld aan de besprekingen over de reorganisatie. De bonden willen intrekking van het huidige reorganisatieplan en vragen om een 'nieuw en breder' plan. Zo'n nieuw plan moet gedwongen ontslagen en 'outplacements' uitsluiten. Daarnaast zouden de reorganisatievoorstellen daarin niet uitsluitend het personeel in de bierproduktie moeten treffen, maar ook andere delen van Heineken in Nederland, zoals de internationale afdeling in Amsterdam.

De directie van Heineken achtte de staking onrechtmatig, mede omdat de onderhandelingen over de CAO en de onderhandelingen over de reorganisatie 'feitelijk' nog niet zouden zijn begonnen. Ook zou er 'onevenredigheid' bestaan tussen het doel van de acties en de materiele schade die Heineken en derden (individuele horeca-ondernemers) lijden en nog zullen lijden. De vice-voorzitter van de rechtbank in Amsterdam, mr. J. M. Vrakking, stelde de directie gisteren op alle punten in het ongelijk. Volgens Vrakking is op de zitting komen vast te staan dat de directie in de onderhandelingen met de vakbonden vasthoudt aan het uitgangspunt dat de reorganisatie alleen betrekking heeft op de bierorganisatie van Heineken Nederland.

Volgens de rechter kan Heineken de bonden niet verwijten dat deze het huidige reorganisatieplan niet tot gespreksonderwerp hebben willen maken. Evenmin kan Heineken de bonden verwijten dat zij te vroeg naar het stakingsmiddel hebben gegrepen, aldus Vrakking.