Spaanse regering zet haar kruistocht tegen media uitgebreidvoort

MADRID, 17 febr. - De Spaanse regering heeft deze week haar kruistocht tegen de media voortgezet en verder uitgebreid. Het openbaar ministerie treft op verzoek van het kabinet voorbereidingen voor een proces wegens smaad tegen het dagblad El Mundo, terwijl de leiding van de regeringspartij PSOE een klacht heeft ingediend tegen de conservatieve krant ABC en via haar advocaten bovendien een rectificatie heeft geeist van artikelen in drie weekbladen en een dagblad.

Algemeen wordt de aanval van de sociaal-democraten afgekeurd, zowel door de grotere oppositiepartijen van links en van rechts alsook door media die er niet zelf door zijn getroffen. Volgens vooraanstaande juristen maken de verschillende aanklachten voor de rechter bovendien weinig kans.

Het offensief moet dan ook waarschijnlijk vooral worden gezien als een uiting van woede over de golf van negatieve publiciteit die de regering de afgelopen weken over zich heen heeft gekregen in verband met de 'zaak-Guerra' en tegelijkertijd als een manier om de publieke aandacht af te leiden. Al direct na afloop van het parlementsdebat over de kwestie heeft premier Gonzalez bij de media aangedrongen op een matiging van toon in de berichtgeving over personen. Een woordvoerder van het kabinet zei later dat er in de toekomst wettelijke grenzen aan de vrijheid van meningsuiting zouden moeten worden gesteld, als de pers zich niet eigener beweging zou matigen.

Bij deze gelegenheid, een dag nadat vice-premier Alfonso Guerra in het parlement iedere betrokkenheid had ontkend bij de zakelijke transacties van zijn broer en medewerker Juan, werd al een onderzoek naar de handelwijze van El Mundo aangekondigd. Het openbaar ministerie heeft nu laten weten dat het inderdaad vervolging in wil laten stellen tegen de vijf journalisten die hebben geschreven dat tijdens een kabinetsberaad subsidie werd toegekend aan een bedrijf, nadat was vastgesteld dat dit bedrijf zich door Juan Guerra liet vertegenwoordigen. Inmiddels hebben de 121 overige redacteuren van El Mundo verklaard dat zij tijdens het proces als co-auteur van het gewraakte artikel wensen te worden beschouwd.

In het geval van het dagblad ABC gaat het om een hoofdartikel waartegen de partijleiding van de PSOE zelf, dus zonder tussenkomst van de openbare aanklager, een procedure is begonnen. Het artikel is al bijna een maand oud, wat voedsel geeft aan de veronderstelling dat de sociaal-democraten hebben willen wachten tot de politiek over de zaak zou zijn uitgepraat. Afgelopen dinsdag werd zowel in Madrid als in het deelparlement van de provincie Andalusie een voorstel voor het instellen van een onderzoekscommissie naar de zaak-Guerra weggestemd. In beide huizen beschikken de socialisten over een absolute meerderheid. Het hoofdartikel dat ABC op 18 januari publiceerde, noemde een eerdere weigering van de sociaal-democraten om een onderzoekscommissie in te stellen 'een blijk van medeplichtigheid' waardoor de partij zich 'als een bende' zou gedragen. De krant heeft het hoofdartikel gisteren opnieuw afgedrukt, nu ondertekend door alle redacteuren.

De PSOE heeft, eveneens dreigend met juridische maatregelen, van het dagblad Diario 16 en van de weekbladen Cambio 16, Panorama en Tribuna rectificatie geeist van artikelen over de manier waarop de partij haar uitgaven financiert. Tegelijkertijd heeft de partijleiding in een extra uitgave van het eigen tijdschrift een oproep gedaan aan alle leden om eensgezind de eer van de partij te verdedigen. Volgens een van de artikelen in El Socialista is de 'lastercampagne' tegen de PSOE een gevolg van het samenvallen van de tactiek van rechts met 'oude strategieen van de Derde Internationale'.

    • H. M. van den Brink