Rekening-rijden voor N-Holland overwogen

DEN HAAG, 17 febr. - Wanneer de Wijkertunnel en de tweede Coentunnel onder het Noordzeekanaal worden gebouwd, zal in dat gebied in Noord-Holland een systeem van rekening-rijden worden ingevoerd. Dat heeft premier Lubbers gisteren na de vergadering van de ministerraad meegedeeld.

Het definitieve besluit over de bouw van de tunnels is verschoven naar 20 april. De tussentijd wordt benut voor overleg met de lagere overheden en voor bestudering van de offertes die financiers voor de bouw van de tunnels hebben gedaan.

Lubbers zei dat het kabinet zich gebonden acht aan de afspraken met de drie Randstadprovincies en de vier grote steden. In dat Bereikbaarheidsplan voor de Randstad zijn vijf tunnels opgenomen, waarvan de tunnel onder de Noord bij Alblasserdam al in aanbouw is. Ook die tunnel kan volgens de premier voor een proef met rekening-rijden in aanmerking komen. Maar, voegde Lubbers eraan toe, elke tunnel moet ook op financiele haalbaarheid worden onderzocht.

Hoe het rekening-rijden bij de tunnels in de praktijk gestalte krijgt, is nog niet duidelijk. Het zal in elk geval met behulp van elektronische apparatuur geschieden, maakte Lubbers duidelijk. Bovendien zal er niet alleen voor de twee nieuwe tunnels in Noord-Holland geld aan de automobilisten worden gevraagd, maar ook van de gebruikers van de huidige Coentunnel en de Velsertunnel.

De opbrengst van het rekening rijden zal niet alleen worden gebruikt om de particuliere financiers af te betalen, maar ook om het openbaar vervoer in de regio uit te breiden. Op die manier kan volgens de premier de tegenstelling die er lijkt te bestaan tussen aanleg van de tunnels en verbetering van het openbaar vervoer worden weggenomen. Het is de bedoeling om in de spits een verhoogd tarief te vragen. Maar hoe hoog het tarief zou worden, kon Lubbers niet zeggen. 'Dat zou een slag in de lucht zijn.'