RAI in Maastrichts centrum

MAASTRICHT, 17 febr. - De sceptici hebben dan toch gelijk gekregen: Het Maastrichtse expositie- en congrescentrum MECC heeft zich verkeken op zijn kansen om de aanloopverliezen binnen de perken te houden. Twee jaar na de opening hebben de drie partners - de gemeente Maastricht, KLM/Golden Tulip en Wilma/Aegon - de zeggenschap over de dagelijkse gang van zaken overgedragen aan de RAI. De grote Amsterdamse broer moet ervoor zorgen dat over vijf jaar de beurshallen zo goed bezet zijn dat op dat gedeelte geen verliezen meer worden geleden. Daarvoor is een verdubbeling nodig van het huidige aantal beurzen, dat nooit veel verder is gekomen dan de vijf, die de afgedankte Eurohal ook al had.

De prijs die de RAI vraagt voor zijn hulp is niet gering. De helft van wat er dankzij de hulp uit Amsterdam meer verdiend wordt op de bestaande beurzen, is voor de RAI, evenals de helft van de winst die gemaakt wordt met de nieuwe beurzen die de RAI in Maastricht gaat organiseren. Maar dat is niet alles: om er zeker van te zijn dat de zaken in Maastricht voortaan goed lopen wil de RAI ook het management leveren van het hele MECC, dus ook het congresgedeelte. De directeur van het MECC, ir. D. Stapel heeft zijn conclusie getrokken: hij wil geen tweede viool spelen en heeft zijn ontslag aangekondigd.

Als de RAI over vijf jaar niet de beoogde verdubbeling van het aantal beurzen heeft kunnen verwezenlijken, kan het MECC de samenwerking verbreken. Voorlopig veranderen de eigendomsverhoudingen niet, maar als de RAI in haar opzet slaagt, wil zij met plezier eigenaar worden van het MECC, zegt algemeen directeur A. Minken: 'We streven zeker naar een samensmelting van de twee organisaties, maar dat speelt later. Eerst moeten we er voor zorgen dat de zaak goed draait.' Minken had zo zijn twijfels toen Maastricht twee jaar geleden aan het beurs- en congresavontuur begon: 'Op dat gebied is er in Nederland maar heel weinig expertise aanwezig. Er is veel tijd voor nodig om in dat wereldje een beetje thuis te raken.'

Dat begon de gemeente Maastricht ook te merken. Die dekt voor het congresgedeelte verliezen af tot een maximum van 6,3 miljoen en had verwacht veel winst te maken met beurzen. Mr. Th. Vermeegen, wethouder van financien en vice-voorzitter van de raad van comissarissen van het MECC, zag weinig schot in de zaak: 'Het blijkt ontzettend moeilijk om een plaats te veroveren in het netwerk dat je daarvoor nodig hebt. Daarbij moesten we ons afvragen of we wel de juiste mensen hadden die de nieuwe ontwikkelingen op gang moesten brengen en of we nog wel geld genoeg hadden om het zolang vol te houden. En dat terwijl de tijd dringt, want in omringende steden liggen genoeg plannen klaar. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat we op eigen kracht niet genoeg tempo konden maken om uit te goeien tot het grote congres- en beurzencentrum voor de Euregio, zoals we ons dat hadden voorgesteld'. RAI-directeur Minken denkt dat het MECC een uitstekende aanvulling kan bieden op de activiteiten van de RAI. 'We hebben hier wel plannen op de plank liggen die voor ons niet zo geschikt zijn, maar wel voor Maastricht. We zijn zeer geinteresseerd in de Euregio als aanvulling op onze activiteiten hier.'

De samenwerking met het MECC biedt volgens Minken echter geen oplossing voor de capaciteitsproblemen in Amsterdam: 'We hebben in de Randstad te maken met een heel andere markt, die we niet met de ruimte in Maastricht kunnen bedienen. We zullen zeker blijven knokken voor uitbreiding in Amsterdam.'