Personeel Heineken blij met uitspraak

AMSTERDAM, 17 febr. - Met bussen waren de stakende bierbrouwers gisteren naar de rechtbank in Amsterdam afgereisd. Kleurrijke vakbondssjaaltjes om de nek, spandoeken in de aanslag en CNV-snoepgoed voor tussendoor. De rechtzaal zat volgepakt met stakend Heineken-personeel, vakbondsbestuurders, directeuren en journalisten - veel journalisten, want het komt niet vaak voor dat de gevierde brouwerij zijn eigen personeel via de rechter weer aan het werk probeert te dwingen. De advocaat van de directie kon in het begin van zijnpleidooi maar nauwelijks uitkomen boven het geflits van fototoestellen en het gezoem van filmcamera's. Later op de middag werd zijn betoog even overstemd door verongelijkte Heineken-werknemers die meenden dat de raadsman het bij het foute eind had. En ook de directie moest het ontgelden toen zij het standpunt van Heineken aan de rechter probeerde uit te leggen - een zacht boegeroep was haar deel.

Het argument van Heineken dat de stakers weer aan het werk moeten omdat ook de cafes en de klanten de dupe worden, werd door de aanwezige werknemers onmiddellijk gepareerd: 'Onzin, er is nog voldoende voorraad', klonk het uit de zaal. Toen de rechtbank gisterenmiddag om vijfuur met zijn verrassende uitspraak kwam die het de vakbonden mogelijk maakt ongestraft door te staken, brak er onder de aanwezige Heineken-werknemers een spontaan applaus uit. Terwijl de aanwezige directieleden rap en zichtbaar teleurgesteld de zaal uit snelden, stoven opgewonden vakbondsbestuurders richting telefoon om de honderden achtergebleven actievoerders op de brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude op de hoogte te brengen van het heugelijke nieuws. Het verlossende telefoontje uit Amsterdam zorgde onder de stakers bij Avifauna in Alphen aan den Rijn voor een waar tumult. De actievoerders, die op dat moment door de vakbond werden geinformeerd over wat er zou gebeuren als de rechter de Heineken-directie in het gelijk zou stellen, scandeerden massaal: 'actie, actie.' Heineken-directeur Strobos, die vorig jaar werdaangetrokken om de Nederlandse brouwer weer op het juiste spoor te zetten, is de gebeten hond bij de medewerkers. In het Bossche actiecentrum De Helftheuvel werd zelfs al om de terugkeer van Freddy Heineken geroepen. 'Dit is een grandioos succes. Ik hoop dat wij zaterdag nog om de tafel zitten en voor het einde van het weekeinde eruit zijn', was de reactie van een bestuurder van de Industriebond FNV. Heineken zelf is 'teleurgesteld' inde uitspraak van de rechter.

'We willen zo snel mogelijk weer om de tafel, maar sluiten verdere juridische stappen niet uit', aldus een woordvoerder in Zoeterwoude. Met een hoger beroep moet dus wel degelijk rekening worden gehouden. Heineken zegt op dit moment nog geen problemen te hebbenmet de levering van het bier aan de klanten. Maar als de staking en de poortblokkades bij de twee brouwerijen aanhouden, kan het lastig worden. Er gaat geen druppel bier de brouwerij uit. 'We hebben er geen bezwaar tegen als andere brouwerijen onze horeca-ondernemingen gaan beleveren', vertelt de woordvoerder. De klant mag niet de dupe worden van de staking, zo luidt zijn redenering, want de klant is koning. Een bestuurder van het FNV vertelde gisteren in Den Bosch er vrij zeker van te zijn dat Heineken probeert fusten bier vanuit de fabriek in het Franse Lille naar Nederland te krijgen. 'Maar wij hebben inmiddels onze Franse collegabonden gevraagd dat werk besmet te verklaren'.

De enige wanklank op de bijeenkomst in Den Bosch was de mededeling van de barkeeper tegen het einde van de bijeenkomst dat het Amstelbier op was.