Kabinet staat groot anoniem onderzoek naar Aids niet toe

DEN HAAG, 17 febr. - Voorlopig mag er geen grootschalig, anoniem bevolkingsonderzoek naar AIDS-besmetting worden gedaan. Dat heeft het kabinet gisteren besloten.

De AIDS-commissie van de Gezondheidsraad had vorig jaar op zo'n onderzoek aangedrongen. De regering meent dat een dergelijk onderzoek uit het oogpunt van de volksgezondheid geen belangrijke nieuwe informatie zal opleveren.

In de AIDS-commissie van de Gezondheidsraad is teleurgesteld gereageerd op de kabinetsbeslissing. Het besluit kwam voor betrokkenen als een verrassing. De regering heeft met de afwijzing niet gewacht op een nieuw advies van de Gezondheidsraad. Een commissie die was ingesteld na de beroering die het oorspronkelijke voorstel had teweeg gebracht, komt eind deze of begin volgende maand met een nieuwe afweging van de voor- en nadelen van anoniem onderzoek.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) is wel bereid kleinschalig epidemiologisch onderzoek op vrijwillige basis toe te staan. Daarbij moet het gaan om onderzoek onder intraveneuze druggebruikers en bloeddonoren. Verder wordt gedacht aan onderzoek op vrijwillige basis in poliklinieken voor geslachtsziekten. Ook komt sociaal-seksuologisch onderzoek naar risicovol gedrag in aanmerking.

In de ogen van voorstanders van anoniem testen zijn deze vormen van onderzoek, die ook thans reeds bestaan, onvoldoende. 'Ongeveer de helft van patienten van poliklinieken voor geslachtsziekten in Amsterdam, die voor onderzoek in aanmerking komen, weigert onderzoek naar AIDS-besmetting', aldus prof. dr. R. A. Coutinho van de Amsterdamse GG en GD, een van de voorstanders van anoniem onderzoek. 'En de ervaring leert dat juist onder degenen die onderzoek weigeren veel besmetting voorkomt', aldus Prof. dr. J. Huisman, secretaris van de commissie die vorig jaar het onderzoeksvoorstel formuleerde. Huisman bevroedt dat zonder anoniem onderzoek naar AIDS de beschikbare informatie steeds beperkter zal worden. 'Onderzoek op vrijwillige basis levert hoe dan ook vertekening op, op die manier kom je er niet'. Pag.3: Vervolg Prof. dr. J. Huisman heeft, als adviseur van de nieuwe commissie van de Gezondheidsraad, gisteren een dag vergaderd over een nieuw advies waarin alle argumenten voor en tegen anoniem onderzoek opnieuw de revue passeren.

Als de komende tijd zou blijken dat een anoniem en grootschaling bevolkingsonderzoek op AIDS wel van betekenis is voor de volksgezondheid, dan zal de regering zich nader beraden, zo is gisteren besloten. Minister Ter Beek van defensie verklaarde gisteren tegen een verplichte AIDS-test bij de keuring voor militaire dienst te zijn. In antwoord op schriftelijke Kamervragen nam de minister daarmee afstand van het pleidooi dat de militaire arts E. de Vries onlangs voor zo'n verplichte test hield in het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift. Ter Beek zegt dat Defensie zich overeenkomstig het Nederlandse overheidsbeleid terughoudend op moet stellen tegenover onderzoek naar AIDS-besmetting op andere gronden dan medische indicatie.