Het abonnement

Elke maand abonneren ruim tweeduizend lezers zich op deze krant, maar zo gemakkelijk als men zou verwachten gaat dat niet. Dat ondervond althans de Amsterdammer R. Roelofs. In november vorig jaar kreeg Roelofs een aanbieding in zijn brievenbus voor twee weken gratis NRC Handelsblad. Hij vulde de bon in en ontving de krant inderdaad twee weken. Toen werd hij gebeld door de Dagbladunie met de vraag of hij als abonnee kon worden genoteerd. Roelofs antwoordde: nee. Desondanks vond hij de krant nog enkele weken elke dag in de brievenbus. Daartegen had hij op zich geen bezwaar. Minder leuk was de rekening die daarna werd gestuurd: 13,75 gulden. Hij betaalde niet. Er kwam een aanmaning, nog een aanmaning en daarna hoorde Roelofs er niets meer van.

Enkele weken later ontving hij weer een bon voor een proefabonnement. Roelofs was de krant inmiddels gaan missen en kruiste op de bon aan dat hij een kwartaalabonnement wilde. Nog dezelfde week ontving hij een brief van de Dagbladunie: u komt niet in aanmerking voor een proefabonnement zolang u het vorige niet hebt betaald. Roelofs werd boos: ten eerste wilde hij helemaal geen proefabonnement, ten tweede was hij de Dagbladunie niets schuldig. Zo hoefde het voor hem niet meer. Dan maar geen NRC. Enkele weken later, het was inmiddels eind december, liet de Dagbladunie nogmaals bonnen voor proefabonnementen rondbrengen. De huisgenote van Roelofs, E. Verhaar, voelde nog wel voor het avondblad en vulde de kaart in op haar eigen naam. Hierop kwam geen reactie. Na de kerstvakantie besloot Roelofs eens naar Rotterdam te bellen om te informeren hoe het ermee stond. Dat bleek bij een succesvolle krant makkelijker gezegd dan gedaan. 'NRC Handelsblad, heeft u een momentje alstublieft?', hoorde Roelofs aan de andere kant van de lijn, en voordat hij kon antwoorden was hij al op een wachtlijn gezet. Dat duurde een minuut, twee minuten, vijf minuten en toen hing hij op. Later nog maar eens proberen. 'NRC Handelsblad, een momentje alstublieft', en opnieuw wachten. Dit heeft geen zin, besliste Roelofs. In een brief aan de afdeling abonnementen zette hij de situatie uiteen. 'Hierbij nogmaals het verzoek om een kwartaalabonnement.' Een krant is genoeg in huis, dus de ingevulde bon van Verhaar kan bij deze komen te vervallen, voegde hij voor de zekerheid toe.

Op 1 februari kreeg hij antwoord. 'Wat de aanvraag van E. Verhaar betreft moeten we u tot onze spijt meedelen dat deze in het ongerede is geraakt, dit omdat alle aanvragen serieus bekeken en afgehandeld worden. Er is nu per direct een kwartaalabonnement op uw naam geopend. Onze excuses voor het ondervonden ongerief.'

Roelofs begreep de brief niet helemaal, maar het abonnement was tenminste geregeld en daar ging het om. Dinsdag zes februari plofte een feestelijke envelop in de brievenbus: de krant van maandag. Woensdag bleef de brievenbus leeg, maar sinds donderdag 8 februari zijn Roelofs en Verhaar tevreden abonnees.

Een medewerkster van de afdeling abonnementen staat het geval Roelofs nog helder voor ogen, want hoewel dergelijke situaties volgens haar zelden voorkomen is het wel zo dat 'als er met iemand iets misloopt het meestal blijft mislopen.' De eerste vergissing maakte Roelofs zelf, want kranten geven nooit gratis proefabonnementen. Wel worden er twee weken gratis aangeboden bij een proefabonnement voor een maand. Alleen kunnen de lettertjes waarin dat laatste op de bon staat klein uitvallen. Het innen van de betaling van proefabonnementen wordt na enkele aanmaningen opgegeven, maar de wanbetaler komt niet meer in aanmerking voor een nieuw proefabonnement. Wel voor een gewoon abonnement, alleen wist de nieuwe medewerkster die de aanvraag van Roelofs behandelde dat helaas nog niet. Een vergissing dus. Het kaartje van E. Verhaar is zoek geraakt. Kan gebeuren: als er een mailing is uitgestuurd komen er stapels kaartjes binnen. En dat Roelofs vervolgens moeite heeft gehad de Dagbladunie telefonisch te bereiken verbaast niemand hier. Na de installatie van de nieuwe telefooncentrale regende het klachten. Aan verbetering wordt hard gewerkt.

HANS NIJENHUISBureacratische belevenissen naar NRC Handelsblad, Hans Nijenhuis, Postbus 824 3000DL Rotterdam