Eenwording moet formeel afgewikkeld

DEN HAAG, 17 feb. - De eenwording van Duitsland moet 'formeel worden afgewikkeld' in internationaal verband. Dit zei premier Lubbers gisteren na afloop van de wekelijkse ministerraad. De premier keerde zich gisteren niet tegen de afspraak die de vier grote mogendheden afgelopen week daarover in Ottatawa hebben gemaakt. In Canada spraken de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, Frankrijk en Engeland gevieren verder de Duitslanden de eenwording te behandelen. De wederzijdse bondgenoten zouden daarbij alleen 'geconsulteerd' worden. De Poolse regering heeft daar reeds bzwaar tegen aangetekend. Lubbers zei gisteren eerst het verloop van de ontwikkelingen te willen afwachten.