Drugs, junk bonds en Perrier. Dat waren deze week ...

Drugs, junk bonds en Perrier. Dat waren deze week de slagwoorden. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap, kwam met vergaande voorstellen om het witwassen van drugsgelden aan banden te leggen. Nog geen dag later deed Japan hetzelfde: het bankgeheim moet worden opgeheven en witwassen door banken strafbaar gesteld. Het Finanzplatz in Zurich reageerde geergerd, de Zwitserse bankiers, geen EG-lid, voelen zich steeds meer in het defensief gedreven. Zwitserland wast het witst, is de titel van een recent uitgegeven boek dat aan de negatieve beeldvorming verder bijdraagt. De voorstellen van Brussel en Japan kwamen naar buiten, terwijl de drugs-top van de VS, Colombia, Peru en Bolivia in het Colombiaanse Cartagena het eerste anti-drugskartel lanceerde.

Prijsschieten is het sinds deze week op junk bonds. Het legendarische New-Yorkse effectenkantoor Drexel Burnham Lambert, waar eens Michael Milken werkte die de junk bond uitvond, heeft surseance van betaling aangevraagd. Drexel sleepte de bank Lambert Brussel mee in zijn val die nu zit opgescheept met een miljoenenverlies. Bij Drexel ging het om miljarden, sommigen zeggen 200 miljard dollar. Het leedvermaak op het debacle is groot: had je maar niet met geleend geld overnemingen moeten financieren, zeggen velen. Maar ook wordt gezegd dat de eerlijk toegegeven winstzucht van de 'raiders' het bedrijfsleven efficienter heeft gemaakt.

Perrier, de Franse maker van het tintelende flesje mineraalwater, is in een week gek geworden na 40 jaar in stilte zijn omzet en winsten te hebben gemaakt. Sporen van benzeen deden de hele wereld besluiten het flesje uit de handel te nemen, waarna Perrier ten slotte toegaf geen kleine, maar een heel grote fout te hebben gemaakt met een filter die de totale produktie betrof.

De Britse hypotheekrente steeg tot de historische hoogte van 15,4 procent. Ook in Nederland ging de hypotheekrente omhoog, tot gemiddeld 9,13 procent. Oorzaak zijn de renteverhogingen op de kapitaalmarkten in de wereld, West-Duitsland voorop, die op hun beurt samenhangen met de Duits/Duitse monetaire unie.

De bevolking in de DDR reageert met groeiende onzekerheid op de komende radicale geldhervorming. Gevolg: paniekverkopen en lange rijen voor de spaarbanken. Op zijn laatst in maart valt Dag X, de dag waarop de D-mark in de DDR wordt ingevoerd. Bonn hield deze week zijn been stijf en gaf een DDR-delegatie onder leiding van premier Modrow geen extra miljarden mee naar huis. Eerst vrije verkiezingen, zegt de regering-Kohl, tot droefenis van Modrow en de zijnen en tot partijpolitieke woede van SPD en DGB, de Westduitse vakcentrale.

Wel garandeerde de Westduitse regering de Oostduitse werklozen en gepensioneerden deelname aan het Westduitse sociale verzekeringssysteem. De Nederlandse minister Kok van financien verklaarde dat de gulden aan de D-mark blijft gekoppeld.

In de Cocom ruzieden deze week in Parijs de Amerikanen en de Europeanen over het verbod van export van militair gevoelige technologie naar de Sovjet-Unie. De VS besloten wel de regels voor de kleine Oosteuropese landen te versoepelen. Voorlopig beschouwt Washington de Russen nog als risicofactor, tot groot ongenoegen van vooral de Westduitsers.

Het Kremlin kwam met een tweede versie van een eigendomswet, die de weg moet vrijmaken voor prive-eigendom in de Sovjet-Unie. Het woord zelf wordt angstvallig vermeden, veel parlementariers in Moskou verbaasden zich om deze puristerij en ook om de vele vormen van eigendom die straks mogen. Ik ken er maar twee, zei een gedeputeerde: mijn en dijn.

De beurs in Johannesburg reageerde geschokt op uitlatingen van ANC-leider Nelson Mandela dat het nu gelegaliseerde ANC vasthoudt aan nationalisaties.

Bij de Kanaaltunnel voerden opdrachtgevers en aannemers hun zoveelste worstelwedstrijd, en, niet voor het eerst, dreigen de bouwers zonder geld te zitten.

Het noodlijdende Polen kwam met zijn schuldeisers in de Club van Parijs een schuldenakkoord overeen dat bijna een kwart van de totale buitenlandse Poolse schuld beslaat van 40 miljard dollar.

Nederlandse verzekeraars stoppen met handel in aandelen, ze kopen alleen nog trommelpapier: aandelen in de meest solide fondsen. Een grote tegenslag voor financieel Amsterdam dat Europese ambities koestert. Komt straks de bank voor Oost-Europa in de nieuwe Duitse hoofdstad?

    • Paul Friese