Beeldende kunst uit elf landen naar Leeuwarden

LEEUWARDEN, 17 febr. - In de Frieslandhal in Leeuwarden, begin- en eindpunt van de Elfstedentocht, wordt eind mei onder de titel Elf steden - Elf landen een manifestatie gehouden van beeldende kunst en architectuur uit elf noordelijke landen. Een adviescommissie bestaande uit ontwerper Benno Premsela, ex-rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra, directeur Evert van Straaten van het Kroller-Muller Museum en de architect A. Bonnema, heeft uit ieder land een team samengesteld van een architect die een paviljoen ontwerpt en een kunstenaar die daarin zijn werk tentoonstelt. De Nederlandse deelnemers zijn de architect Gunnar Daan en de kunstenaar Rob Nypels. Daarnaast komen er bijdragen uit Dublin, Edinburgh, Hamburg, Oslo, Kopenhagen, Gdansk, Stockholm, Helsinki, Tallin (Estland) en Reykjavik. De kunstenaar uit Reykjavik, Kristjan Gudmundsson, is een broer van de in Nederland woonachtige kunstenaar Sigidur Gudmundsson. Voor de manifestatie hebben WVC, de provincie, de gemeente en het Friese bedrijfsleven samen acht ton beschikbaar gesteld. Ieder team krijgt fl.22.500 en moet daarvan alles betalen, ook het vervoer naar Nederland. Sommigen zoeken aanvullende financiering. De Ierse architect J. Tuomey, die gisteren bij de presentatie van de manifestatie aanwezig was, liet weten dat de bouw van zijn paviljoen mede mogelijk is door het inschakelen van leerling-bouwvakkers. Het paviljoen staat volgend jaar ook in Dublin als deze stad Europees Cultureel Centrum is, aldus Tuomey. 'We zijn niet op zoek naar een 'noordelijke identiteit, ' zegt mevrouw E. Taselaar van de educatieve dienst van het Fries Museum. 'Het gaat ons er vooral om hier meer bekendheid aan te geven.'