Aftopping reiskosten

DEN HAAG, 17 febr. - De werkgeversorganisaties gaan niet akkoord met de verdeling van de 240 miljoen gulden die vrijkomst als gevolg van het beperken van het reiskostenforfait. Daarom hebben de zij besloten niet meer aan het overleg deel te nemen. Zij willen eerst meer informatie over wat er precies met het geld gebeurt voor zij verder praten.