Winstgroei 11 pct bij Oce-Van der Grinten

ROTTERDAM, 16 febr. - Oce-Van der Grinten in Venlo (kopieerapparaten en kantoormachines) heeft het boekjaar 1989 met een nettowinst van 84,7 miljoen gulden afgesloten, een groei van 11 procent tegenover 1988. De omzet van het bedrijf steeg, volgens vanochtend bekendgemaakte cijfers, met 14 procent tot 2.133 miljoen gulden. De helft van de groei was autonoom, de andere helft gevoplg van overnemingen. De omzet op de kantoormarkt steeg met 8 procent tot fl.1.139 miljoen. De orderontvangst voor de OCE-2500, een vorig jaar geintroduceerd nieuw kopieerapparaat ontwikkelde zich gunstig. De omzet van kleine en middelgrote kopieerapparaten was eveneens uitstekend, aldus het bedrijf. Het bedrijfsresultaat van Oce nam toe met 18 procent. Dat de nettowinst lager uitviel, schrijft het bedrijf toe aan hogere financieringskosten en de licht gestegen belastingdruk. Bij een toename van het aantal aandelen met 3 procent uit conversie steeg de nettowinst per aandeel met 8,3 procent tot fl.28,18. Door hogere afschrijvingen en nettowinst nam de kasstroom toe met fl.32 miljoen tot fl.325 miljoen. De groei van de activiteiten van de Oce-groep en acquisities hebben in 1989 geleid tot een groter vermogensbeslag. Het balanstotaal nam toe met 323 miljoen tot 2.334 miljoen gulden. Het eigen vermogen, na winstbestemming, steeg met 6 procent tot 910 miljoen gulden. In procenten van het totale vermogen daalde het eigen vermogen tot 39 procent (1988: 43 procent). Het bedrijf verwacht dat omzet en winst ook in 1990 zullen groeien.